De eerste stappen van een jonge specialist in het Rijkserfgoedlaboratorium

Binnen het project Specialistische kennisborging in de museale sector zijn ‘kansplaatsen’ gecreëerd die jonge of beginnende specialisten de mogelijkheid bieden om kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen. De komende jaren nemen veel professionals afscheid van de erfgoedsector. Door hun kennis over te dragen aan een jongere generatie blijven de vaardigheden voor collectiebeheer- en behoud en de waardevolle kennis over museale collecties behouden.

Sanne Berbers is al meer dan een halfjaar werkzaam als junior-onderzoeker bij het Rijkserfgoedlaboratorium en vertelt hier haar ervaringen.

Specialistisch vakmanschap in het nieuws

In de weekend bijlage van het NRC van 30 en 31 maart stond een mooi artikel over de specialistische vakopleidingen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC): Ambachtslieden hebben de toekomst. Op een snel veranderende arbeidsmarkt heb je niets aan een vakopleiding, wordt vaak gezegd. Onzin, blijkt uit onderzoek. Vakmensen komen juist vaak goed terecht –én ze zijn hard nodig.

Klik hier voor het artikel.

NATIONALE SMEDENDAGEN 2019

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni vinden in Nieuwkoop de Nationale Smedendagen plaats, midden in het dorp, op het Reghthuysplein. Net als de laatste editie, die in 2008 in Nieuwkoop plaatsvond, wordt het een groot evenement met veel smeden uit binnen- en buitenland. Meer informatie op de website van de NGK.

Project Kennisborging specialistisch vakmanschap succesvol

In 2018 is het project Specialistische kennisborging van start gegaan. In de tweede helft van dat jaar zijn twee specialisten aan de slag gegaan om in hun vakgebied kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is, te behouden. De aanpak is succesvol.

Inmiddels zijn er vijf specialisten binnen dit project werkzaam binnen verschillende kennisgebieden, waaronder: chemische analyse, uurwerkspecialist, specialist historische binnenruimte en meubelrestaurator.

Lees hier het (geupdate) persbericht.

Werkveld coupeurs ateliers wordt in kaart gebracht

Dankzij een financiële bijdrage van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap zal Stichting Meesteropleiding Coupeur een onderzoek laten uitvoeren naar het werkveld van Coupeur Ateliers Nederland.

Door dit onderzoek ontstaat er een volledig inzicht in soorten, aantallen en grootte van ateliers in Nederland, waar coupeurs een eenmalig of eerste kledingstuk maken. En zal duidelijk worden wat de vakinhoudelijke en technische behoeften vanuit de coupeurs, de chef d’ateliers zijn.

De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om:

  • de Meestercoupeurs opleiding inhoudelijk te voeden;
  • verbindingen te leggen tussen de huidige Meestercoupeurs opleiding en de opleidingen in het regulier beroepsonderwijs (mbo en hbo), en;
  • een beroeps- en kennisplatform (i.c. een beroepsvereniging) te realiseren.

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek binnen een jaar tot aantoonbare resultaten hebben geleid.

Klik hier voor meer informatie over de Meestercoupeurs opleiding

AmbachtenLabs

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum zijn Ambachtenlabs gestart. In deze labs werken ambachtsmensen, ontwerpers, vormgevers, studenten en kunstenaars samen. Deze unieke samenwerkingen moeten leiden tot innovaties en duurzame vernieuwingen in de ambachten.