Budget voor opleiden en ontwikkelen (STAP)

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Meer informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Haalbaarheidsonderzoek Stages historisch groen

Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen opgepakt en in maart 2021 de branche-opleiding Hovenier Historisch Groen gestart. De opleiding bestaat uit 8 modules die gedurende 3 jaar worden gegeven. De deelnemers ontvangen bij een goed resultaat hun branche certificaat of deelcertificaat. Deze branche-opleiding is echter theoretisch van aard. Dat betekent dat de deelnemers kennis op doen. Het Gilde wil o.a. daarom graag onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om goede stageplaatsen aan te bieden in hun branche. Specifiek als aansluiting op de theoretische branche-opleiding, maar ook vooruitlopend op het eventueel uitvoeren van het keuzedeel door een Mbo-opleiding, waarbij het dus gaat om mbo-studenten. De praktische vaardigheden krijgen nu veel te weinig aandacht.
Voor het project Haalbaarheidsonderzoek stages historisch groen heeft stichting kusv een subsidie toegekend.


Hans Koole geeft het stokje over

Bij de oprichting van de stichting kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap (Kusv) in 2015 was Hans Koole al jarenlang betrokken bij deze sector, o.a. als bestuurder van het SVGB kenniscentrum. Zijn voorzitterschap van de stichting was dan ook een logische keuze. Hij heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet vanuit zijn bestuurlijke kwaliteiten om deze mooie beroepsgroepen in beeld te krijgen en houden en te ondersteunen bij hun opleiding en ontwikkeling. Per 1 juli a.s. gaat hij het stokje als voorzitter van de stichting overdragen.

Marc Asselbergs, al jarenlang bestuurslid van de stichting als vertegenwoordiger vanuit de werkgeversorganisatie, zal ad interim het voorzitterschap overnemen. Rozemarijn van Deelen zal als programmaleider als eerste contactpersoon fungeren en het inhoudelijk netwerk door ontwikkelen van de stichting.

Met deze wisseling van de wacht wordt de continuïteit van de stichting en het fonds gewaarborgd. En kan zij haar doelstelling; ondersteunen en vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap, voortzetten.

Wij danken Hans Koole voor zijn tomeloze inzet voor deze unieke beroepen in NL!

Namens het bestuur,
Margret Hoekenga-Idema, Marc Asselbergs en Irene van Hest

Hans Koole vertrekkend voorzitter stichting Kusv
Marc Asselbergs ad interim-voorzitter stichting Kusv
Rozemarijn van Deelen programmaleider stichting Kusv

Subsidie toegekend aan Art Frame

      
De branchevereniging van lijstenmakers gaat met behulp van een subsidie van de stichting aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.