Sectorkamer Specialistisch vakmanschap

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector Specialistisch vakmanschap afspraken over de thema’s kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Klik hier voor meer informatie

Volg je passie!

Onder deze naam is het Meld- en Expertisepunt een campagne gestart om het (kleinschalig) specialistisch vakmanschap beter in beeld te brengen. Naast informatie over het beroep krijg je via de beroepenklikker ook informatie waar de beroepsopleiding wordt gegeven.

Eerste subsidie toegekend aan NGK

Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) heeft als eerste brancheorganisatie een subsidie ontvangen op basis van de subsidieregeling van de stichting. Met behulp van de subsidie wil de NGK een systematiek ontwikkelen waarmee  goede smeden die gepassioneerd met hun vak bezig zijn en alle aspecten van het vak op hoog niveau uitoefenen de  titel Meestersmid kunnen krijgen.

“Eerste subsidie toegekend aan NGK” verder lezen