Werkveld coupeurs ateliers wordt in kaart gebracht

Dankzij een financiële bijdrage van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap zal Stichting Meesteropleiding Coupeur een onderzoek laten uitvoeren naar het werkveld van Coupeur Ateliers Nederland.

Door dit onderzoek ontstaat er een volledig inzicht in soorten, aantallen en grootte van ateliers in Nederland, waar coupeurs een eenmalig of eerste kledingstuk maken. En zal duidelijk worden wat de vakinhoudelijke en technische behoeften vanuit de coupeurs, de chef d’ateliers zijn.

De onderzoeksresultaten zullen gebruikt worden om:

  • de Meestercoupeurs opleiding inhoudelijk te voeden;
  • verbindingen te leggen tussen de huidige Meestercoupeurs opleiding en de opleidingen in het regulier beroepsonderwijs (mbo en hbo), en;
  • een beroeps- en kennisplatform (i.c. een beroepsvereniging) te realiseren.

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek binnen een jaar tot aantoonbare resultaten hebben geleid.

Klik hier voor meer informatie over de Meestercoupeurs opleiding

AmbachtenLabs

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum zijn Ambachtenlabs gestart. In deze labs werken ambachtsmensen, ontwerpers, vormgevers, studenten en kunstenaars samen. Deze unieke samenwerkingen moeten leiden tot innovaties en duurzame vernieuwingen in de ambachten.

 

Restauratiebedrijf Nico de Bont mag de Domtoren restaureren

De Domtoren in Utrecht wordt de komende vijf jaar gerestaureerd. Specialistische vakmanschap ten top. De gemeente wil de restauratie zichtbaar maken voor omwonenden. Bij de bouw van de steiger wordt daarom rekening gehouden met werkbezoeken en excursies, zodat belangstellenden tijdens of na werktijd kunnen zien waar het bouwbedrijf en zijn partners mee bezig zijn.

Klik hiervoor het artikel uit Cobouw.