Ambachtenlab in Arnhem

Op 26 oktober 2021 is het AmbachtenLab van start gegaan in het Nederlands Openluchtmuseum. Dit Lab is het vervolg op het AmbachtenLab dat in maart 2020 werd afgesloten in de Museumfabriek in Enschede. In dit Lab gaan vier ontwerpers en vier studenten kijken of ze een levensvatbare digitale klomp kunnen ontwerpen. Lees verder…

Save-the-date: Meet the Makers

Meesteropleiding Coupeur – Mariëlle van Putten

Op 18 november 2021 presenteren zeventien studenten (nieuwe lichting Coupeurs) hun eerste Meesterstuk en het maakproces.
Na een drie jaar durende intensieve coupeur-ambachtsopleiding, 3600 maakuren, sluiten de studenten hun studie af met hun eerste Meesterproef. Ze ontwikkelen en maken een replica op model; gebaseerd op een bestaand ontwerp uit de couture, mode, film, theater en museale praktijk. Noteer alvast de datum 18 november van 16:00 tot 19:00 uur in Amsterdam (Jan Maijenstraat11-15).
Lees meer op: http://www.meesteropleidingcoupeur.nl/nl/contact/contactinformatie/
#meestercoupeurs #amsterdam #modint #meetthemakers

Arbeidsmarktonderzoek Goud-en Zilversmeden opgeleverd!

Ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de goud- en zilverbranche. Dat blijkt uit de arbeidsmarktverkenning die is uitgevoerd met subsidie van KusV door de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB.  
Vragen die in de arbeidsmarktverkenning aan de orde komen gaan onder andere over het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet en de trends in het vakgebied. En ook over de opleiding in Schoonhoven en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Stichting KusV is zeer tevreden met de opbrengst en hoopt hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling van deze unieke goud- en zilverbranche, ook in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.
Lees het hele artikel op:  https://www.s-bb.nl/nieuws/arbeidsmarktverkenning-goud-en-zilversmeden-toont-groeiend-belang-ondernemerschap/
#fgz #S-BB #goudsmeden #zilversmeden #Zadkine #Schoonhoven

Budget voor opleiden en ontwikkelen (STAP)

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Meer informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Haalbaarheidsonderzoek Stages historisch groen

Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen opgepakt en in maart 2021 de branche-opleiding Hovenier Historisch Groen gestart. De opleiding bestaat uit 8 modules die gedurende 3 jaar worden gegeven. De deelnemers ontvangen bij een goed resultaat hun branche certificaat of deelcertificaat. Deze branche-opleiding is echter theoretisch van aard. Dat betekent dat de deelnemers kennis op doen. Het Gilde wil o.a. daarom graag onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om goede stageplaatsen aan te bieden in hun branche. Specifiek als aansluiting op de theoretische branche-opleiding, maar ook vooruitlopend op het eventueel uitvoeren van het keuzedeel door een Mbo-opleiding, waarbij het dus gaat om mbo-studenten. De praktische vaardigheden krijgen nu veel te weinig aandacht.
Voor het project Haalbaarheidsonderzoek stages historisch groen heeft stichting kusv een subsidie toegekend.


Hans Koole geeft het stokje over

Bij de oprichting van de stichting kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap (Kusv) in 2015 was Hans Koole al jarenlang betrokken bij deze sector, o.a. als bestuurder van het SVGB kenniscentrum. Zijn voorzitterschap van de stichting was dan ook een logische keuze. Hij heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet vanuit zijn bestuurlijke kwaliteiten om deze mooie beroepsgroepen in beeld te krijgen en houden en te ondersteunen bij hun opleiding en ontwikkeling. Per 1 juli a.s. gaat hij het stokje als voorzitter van de stichting overdragen.

Marc Asselbergs, al jarenlang bestuurslid van de stichting als vertegenwoordiger vanuit de werkgeversorganisatie, zal ad interim het voorzitterschap overnemen. Rozemarijn van Deelen zal als programmaleider als eerste contactpersoon fungeren en het inhoudelijk netwerk door ontwikkelen van de stichting.

Met deze wisseling van de wacht wordt de continuïteit van de stichting en het fonds gewaarborgd. En kan zij haar doelstelling; ondersteunen en vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap, voortzetten.

Wij danken Hans Koole voor zijn tomeloze inzet voor deze unieke beroepen in NL!

Namens het bestuur,
Margret Hoekenga-Idema, Marc Asselbergs en Irene van Hest

Hans Koole vertrekkend voorzitter stichting Kusv
Marc Asselbergs ad interim-voorzitter stichting Kusv
Rozemarijn van Deelen programmaleider stichting Kusv

‘Word restauratiespecialist!’ Dat is pas een mooi vak

Gelderland heeft een schrijnend tekort aan vakmensen. Circa 17.000 monumenten in de provincie zijn afhankelijk van vakmanschap. Daarom hebben het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Monumentenwacht Gelderland (MWG) een wervingscampagne gelanceerd. Handige, creatieve geesten worden uitgedaagd een restauratieopleiding of cursus te volgen en te kiezen voor het restauratievak. Een en ander aansluitend bij de ambities van de provincie Gelderland: Leve(n)lang Innovatief Gelders Vakmanschap 2.0.

Klik hier voor meer informatie of ga gelijk naar de opleidingen.

Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Sabine van Lingen (SBB) overhandigde de eerste exemplaren van het rapport aan Martin Klarić, voorzitter van de brancheverenigingen Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN), Joost Hartevelt, vicevoorzitter van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) en Sandra Rietveld, teamleider van de opleiding Pianotechniek aan het Hout- en meubileringscollege (HMC).

In opdracht van het Meld- en expertisepunt heeft Rijnland Advies de arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De verkenning geeft inzicht in het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet, de uitbreidings- en vervangingsvraag en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals online verkoop.

Klik hier voor meer informatie en het rapport.

Kleine ondernemer in Corona tijd

Schoenmakerij klem tussen de regels

De secretaris van de Schoenmakers Vereniging heeft in een brandbrief de politiek opgeroepen zich nadrukkelijk te verplaatsen in de kleine ondernemer. Het wordt tijd dat in Nederland elke politicus maar ook nog eens elke ambtenaar een dagje in de schoenen van het liefst een ondernemer zonder personeel zou staan. Om op die manier te ervaren hoe regels in de praktijk uitpakken voor de kleine ondernemer.

Digitalisering opleiding orthopedisch schoentechnicus trekt nieuwe studenten

Dutch HealthTec Academy logo

De Dutch HealthTec Academy digitaliseert de opleiding orthopedisch schoentechnicus, want naast het ambacht spelen digitale technieken een steeds belangrijke rol. Dit lijkt ook een aantrekkingskracht te hebben op studenten; een nieuwe groep staat weer te popelen om in september te starten met de opleiding orthopedisch schoentechnicus.  Een aantal studenten heeft echter nog geen leerwerkplek gevonden. Daarom komt de DHTA wij graag in contact met orthopdisch schoenbedrijven die een leerwerkplek willen aanbieden.

Lees hier het volledige artikel.