Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten

Dien voor 13 november een aanvraag in!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Mondriaan Fonds hebben een open oproep ontwikkeld voor ontwerpers en beeldend kunstenaars om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt met deze oproep ontwerpers in de gelegenheid met een voorstel te komen dat de gelijkwaardige samenwerking tussen ambachtslieden en ontwerpers versterkt en dat kan leiden tot een duurzame toekomst van het ambacht.

Klik op deze zin voor meer informatie en voor het indienen van een aanvraag.

Kleinschalige specialistische vakopleidingen hebben het moeilijk

In het FD van vrijdag 13 september stond een artikel over de kleine specialistische vakopleidingen, in het bijzonder in de DHTA. Ze staan voortdurend in de overlevingsstand, zo bleek eerder dit jaar al uit een onderzoek naar bouwstenen die bijdragen aan de continuïteit van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. De belangrijkste conclusie is dat continue alertheid en aandacht vereist is om de kleinschalige specialistische opleidingen en beroepen te behouden. 

Conferentie Leven Lang Ontwikkelen op 27 november 2019

De ministeries van OCW, SZW en EZK, de SER en het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen organiseren op woensdag 27 november 2019 een grote conferentie over Leven Lang Ontwikkelen.

Het programma is op dit moment nog niet bekend, maar zeker is dat je energie zult krijgen van deze dag en vol inspiratie naar huis gaat. . De contouren zijn wel bekend. In de ochtend is er een kort plenair programma. Daarna zijn er verschillende deelsessies rondom actuele thema’s zoals publiek-private samenwerking , flexibilisering van het onderwijs en het stimuleren van een leercultuur binnen bedrijven. De dag eindigt met een voordracht door spoken word artiest Derek Otte en een netwerkborrel.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalige specialistische beroepsgroepen

De stichting KUSV heeft Roos Onderwijsprojecten gevraagd een verkenning uit te voeren naar de stimulerende en faciliterende factoren voor een leven lang ontwikkelen van zelfstandige specialistische vakmensen.

De arbeidsmarkt is in de afgelopen jaren flink veranderd. Een groter percentage van de werkende bevolking doet zogenaamde ‘flexibele arbeid’. Tot de categorie van flexibele arbeid worden naast de uitzendkrachten of mensen met tijdelijke contracten ook de zelfstandigen c.q. ondernemers zonder personeel (ZZP) gerekend. Toch is het nodig een onderscheid te maken tussen deze groepen flexibele arbeid. Uitzendkrachten en tijdelijke werknemers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de betreffende organisatie. Voor zelfstandigen ligt dat anders. Zij zijn ondernemers en zijn voor hun ontwikkeling en het op peil houden van hun inzetbaarheid en daarmee hun marktwaarde over het algemeen op zichzelf  aangewezen.
Binnen de groep zelfstandigen vraagt de groep specialistische vakmensen, in de kleinschalige beroepen, bijzondere aandacht. Het gaat om kleine groepen beroepsbeoefenaren met de volgende kenmerken: per beroepsgroep zijn er maximaal 2500 beroepsbeoefenaren in heel Nederland; er is sprake van grote diversiteit in het vakmanschap en het organisatievermogen van deze ondernemers als groep is niet optimaal, omdat  tijd en geld ontbreken.

Het aanbod aan reguliere opleidingen voor aankomende specialistische vakmensen staat permanent in de overlevingsstand en het ontbreekt vaak aan een structureel aanbod voor de werkenden. In wet- en regelgeving ontbreekt vaak expliciete aandacht voor onderwijs aan deze groep ondernemers, terwijl ze ‘niet passen’ in de reguliere onderwijsstructuren en -faciliteiten. Daarentegen zijn deze specialistische vakmensen van groot belang voor onze welvaart en ons welzijn. Ze hebben economische en culturele impact en betekenis. Deze groep moet niet vergeten worden bij de beleidsontwikkelingen die zich momenteel voordoen rond Leven Lang Ontwikkelen. Belangrijk is daarbij de zichtbaarheid en oog en aandacht voor de specifieke problematiek. Voor deze verkenning is dan ook de volgende vraagstelling geformuleerd:

Op welke wijze kan de doelgroep zelfstandigen binnen klein & uniek worden gestimuleerd en gefaciliteerd in hun permanente (vak)ontwikkeling, ter ondersteuning van een Leven Lang Ontwikkelen? Wat zijn hierin belemmerende en bevorderende factoren en aan welke oplossingsrichtingen kan worden gedacht?

De resultaten van de verkenning zullen in het najaar beschikbaar komen.

I Ambacht

Voor de liefhebber van het ambacht heeft Nana Bouwens dit T-shirt bedacht. Mocht je denken, zo eentje wil ik er wel voor € 15,–. Stuur dan een mailtje naar nana@bouwens.nl.

Orthopedie in beeld

In het Haarlems Dagblad van 28 juni 2019 staat een leuk artikel over Rob Verhoogt.

Rob Verhoogt is bedrijfsleider van Veld orthopedische schoentechniek in Alkmaar. Hij ontwerpt en maakt schoenen op maat voor mensen met voet- of loopproblemen. Het is creatief en ambachtelijk werk, vertelt hij. „Zo’n schoen kan voor iemand het verschil zijn tussen wel of niet naar het toilet kunnen lopen.”

Onderzoek Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over?

Het onderzoek brengt in kaart wat de noodzakelijke bouwstenen zijn voor het duurzaam organiseren van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Het is uitgevoerd door Bureau Turf en Ruud Baarda Advies (Rba).

In het onderzoekrapport zijn verschillende casussen onder de loep genomen. Er is geïnventariseerd welke bouwstenen bijdragen aan de continuïteit van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. De belangrijkste conclusie is dat continue alertheid en aandacht vereist is om de kleinschalige specialistische opleidingen en beroepen te behouden. Om de continuïteit te waarborgen, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • goede (beleids)maatregelen zijn genomen, maar aandacht voor implementatie en uitvoering is nodig
  • echte stabiele basis ontbreekt nog steeds: positie van kleinschalige opleidingen vraagt groot assertief en corrigerend vermogen
  • ambassadeurs en medestanders zijn op alle niveaus nodig
  • organiseren van structurele aandacht voor specialistisch vakmanschap blijft noodzakelijk
  • ruimte voor ontwikkeling en innovatie van specialistisch vakmanschap is van cruciaal belang
  • werk aan goede positionering van vakmanschap in de beroepskolom
  • netwerken en digitale communities als motor
  • een centrale rol voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Presentatie op 5 juni

Tijdens de presentatie van het onderzoek op 5 juni aan vertegenwoordigers van roc’s, vakscholen, aoc’s, brancheorganisaties, OCW, MKB Nederland, MBO Raad en FNV  bleek dat iedereen het belang van het behouden van het kleinschalig specialistisch vakmanschap inziet. En met een eventuele krimp van het aantal mbo-studenten, komen er waarschijnlijk meer kleinschalige opleidingen bij. Des te belangrijker een centraal coördinatiepunt met kennis en expertise is. Ook kwam tijdens de bijeenkomst naar voren dat het verkrijgen van goede arbeidsmarktgegevens van deze beroepsgroepen een belangrijk aandachtspunt is. Het centraal coördinatiepunt kan hierin ondersteunen. Door een structurele inbedding van deze activiteiten kunnen kleinschalige opleidingen uit de overlevingsstand komen en kan gebouwd worden aan het duurzaam organiseren van deze opleidingen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Bron: Meld- en Expertisepunt

Eerste meester titels uitgereikt aan Nederlandse smeden

Tijdens de Nationale Smedendagen van de NGK op 30 mei en 1 juni die plaatsvonden in Nieuwkoop zijn de eerste meester titels uitgereikt aan Pascal Tupker en Reinier Hoving.

De felicitaties voor de jonge meesters

Reinier Hoving is een jonge, veelbelovende smid en afgestudeerd psycholoog. Als zijn werk aan zijn kwaliteitseisen voldoet merkt hij het met zijn meesterteken; een klavertje vier. Hiermee verandert gewoon ijzer in Geluksijzer. Zijn passie is gereedschappen smeden en dat is ook duidelijk terug te zien in zijn meesterwerkstuk.

De andere nieuwe meester is Pascal Tupker. Sinds een jaar of twee mede-eigenaar van Smederij Tupker. Hij is een groot liefhebber van traditionele horloges en uurwerken. Sinds de geboorte van zijn dochtertje, twee maanden geleden, ervaart hij dat de tijd vliegt. Die combinatie komt tot uitdrukking in zijn meesterwerkstuk.

Beoordeling van de meesterproeven
De Ballotagecommissie heeft in besloten kring de meesterproeven beoordeeld. De drie balloteurs zijn internationaal alom gerespecteerde smeden: Jef Decraene en Paul Dekker (www.beeldhouwer.be) uit België en Thomas-Maria Schmidt uit Duitsland. Deze laatste is voorzitter van het IFGS (Internationalen Fachverband Gestaltender Schmiede) en heeft de Duitse Meister titel.

Subsidie
De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap heeft de NGK een subsidie verstrekt om de invoering van een meesterttitel in Nederland mogelijk te maken.

Sfeerbeelden van de Nationale Smedendagen. Op de website van Arie Bon Fotografie en video staan nog veel meer foto’s van dit evenement. Hij heeft ook een filmpje gemaakt.

De eerste stappen van een jonge specialist in het Rijkserfgoedlaboratorium

Binnen het project Specialistische kennisborging in de museale sector zijn ‘kansplaatsen’ gecreëerd die jonge of beginnende specialisten de mogelijkheid bieden om kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen. De komende jaren nemen veel professionals afscheid van de erfgoedsector. Door hun kennis over te dragen aan een jongere generatie blijven de vaardigheden voor collectiebeheer- en behoud en de waardevolle kennis over museale collecties behouden.

Sanne Berbers is al meer dan een halfjaar werkzaam als junior-onderzoeker bij het Rijkserfgoedlaboratorium en vertelt hier haar ervaringen.

Specialistisch vakmanschap in het nieuws

In de weekend bijlage van het NRC van 30 en 31 maart stond een mooi artikel over de specialistische vakopleidingen van het Hout- en Meubileringscollege (HMC): Ambachtslieden hebben de toekomst. Op een snel veranderende arbeidsmarkt heb je niets aan een vakopleiding, wordt vaak gezegd. Onzin, blijkt uit onderzoek. Vakmensen komen juist vaak goed terecht –én ze zijn hard nodig.

Klik hier voor het artikel.