Erfgoedopleidingen

De erfgoed sector kent veel verschillende beroepen, restauratie-timmerman, glazenier, meubelrestaurator, projectleider, hovenier, architect of archeoloog. De erfgoedbranche geeft volop mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een superspecialist of door te groeien naar een functie op HBO/WO-niveau. Een opleiding op het gebied van restauratie en erfgoed biedt je alle kansen op een mooie loopbaan.

Klik hier voor een overzicht van de erfgoedopleidingen.

Hoe deed zo’n zilversmid dat toch?

Vanaf de zestiende eeuw gingen veel ambachtslieden handleidingen maken. Hoe werden die teksten vroeger gebruikt? Thijs Hagendijk onderzocht het gebruik van honderden jaren
oude praktische leerboeken.

De echte techniek leer je pas door de kunst bij iemand anders af te kijken en het vervolgens in de praktijk na te doen.

Mooi artikel in het NRC.

Ruimte in de regels

Mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Voor het volgen van scholing of andere vormen van leren, bestaan er verschillende regelingen. Denk bijvoorbeeld aan financiële tegemoetkomingen. Samen met de sociale partners en ministeries heeft de SER een inventarisatie gemaakt naar ‘ruimte’ in deze wet- en regelgeving. Op deze pagina staan de mogelijkheden.

Nieuwsbrief Meld- en Expertisepunt Specialistisch vakmanschap

In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op de vorderingen in het arbeidsmarktonderzoek Creatief vakman. Deze moet ook een methodiek opleveren voor toekomstig arbeidsmarktonderzoek bij andere beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap en het monitoren van ontwikkelingen dmv herhalingsonderzoek.

Daarnaast wordt een opleidingstool ontwikkeld voor de beroepen/beroepsgroepen in de sector Specialistisch vakmanschap. Daarin kunnen werkenden en werkzoekenden actuele en relevante informatie vinden over arbeidsmarktkansen en het scholingsaanbod in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In een derde artikel vertellen opleiders, studenten en vakmensen over ontwikkelingen in en hun liefde voor Uurwerktechniek.

KUSV – bestuurslid Koninklijk onderscheiden

Marc Asselbergs heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 de koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen.

Marc vervult al ruim 12 jaar een bestuursfunctie bij de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap en haar rechtsvoorganger, de stichting SVGB. Vanuit zijn betrokkenheid bij de vereniging van opticiens (voorzitter NUVO) is Marc bestuurslid van de stichting geworden. Hij kent de problematiek van het kleinschalig specialistisch vakmanschap vanuit eigen ervaring als ondernemer. Zijn blikveld was altijd ruimer dan zijn eigen bedrijf, mede omdat hij in veel en diverse gremia (als vrijwilliger) actief was. Door zijn persoonlijke competenties en interesse in de ander, zijn kennis van zaken en zijn netwerk heeft hij een zeer waardevolle inbreng bij  het vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap. 

TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De regeling, waarvan de uitvoering via de gemeente loopt waar de ondernemer is gevestigd, is nog niet vastgesteld. De contouren zijn al wel bekend.

Voor wie en welke eisen?

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe loopt de aanvraag?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

Duur van de regeling?

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Meer informatie?

Coronaloket van de KvK
VNG
FNV Zelfstandigen
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Maatregelen voor ondernemers zonder personeel

Het zijn door de corona crisis zware tijden voor veel specialistische vakmensen. Zij zijn vaak zelfstandig ondernemer zonder personeel. De rijksoverheid heeft op 17 maart een pakket maatregelen opengesteld, waarvan er een tweetal direct betrekking hebben op de zelfstandig ondernemer.

Het zijn door de corona crisis zware tijden voor veel specialistische vakmensen. Zij zijn vaak zelfstandig ondernemer zonder personeel. De rijksoverheid heeft op 17 maart een pakket maatregelen opengesteld, waarvan er een tweetal direct betrekking hebben op de zelfstandig ondernemer.

Verder lezen? Klik hier.

FNV Zelfstandigen verstrekt op hun website specifiek op de zelfstandige ondernemer (ZZP) informatie over hoe om te gaan met de gevolgen van de corona crisis.

De Kamer van Koophandel heeft een apart loket ingericht.