Sectorkamer Specialistisch vakmanschap

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector Specialistisch vakmanschap afspraken over de thema’s kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Klik hier voor meer informatie

Volg je passie!

Onder deze naam is het Meld- en Expertisepunt een campagne gestart om het (kleinschalig) specialistisch vakmanschap beter in beeld te brengen. Naast informatie over het beroep krijg je via de beroepenklikker ook informatie waar de beroepsopleiding wordt gegeven.

Subsidie toegekend aan Art Frame

      
De branchevereniging van lijstenmakers gaat met behulp van een subsidie van de stichting aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.

Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start

Van start gaat het project voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft. “Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start” verder lezen