Projecten en activiteiten

Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten en activiteiten, die tbv het kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap in uitvoering zijn of reeds zijn uitgevoerd. Verschillende projecten en activiteiten zijn mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.

 • Meester titel voor keramisten? (NVK)
  De Nederlandse Vakgroep van Keramisten (NVK) gaat met behulp van subsidie van de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de introductie van een meester titel voor de beroepsgroep. Het onderzoek moet duidelijk opleveren:
  – wat de toegevoegde waarde is van een meestertitel;
  – wat de excellentie standaarden voor de meesterkeramist zijn;
  – op welke wijze de meestertitel een plek kan krijgen in samenhang met het huidige aanbod aan opleidingen; en
  – wat de voorwaarden zijn die hiervoor gerealiseerd moeten worden.
 • Specialistische kennisborging voor de museale sector
  Het project beoogt jong of startend talent een kans te bieden om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.

  Recent is een onderzoek afgerond naar specialistische kennisborging in de museumsector.  Klik hier voor het  Onderzoeksverslag Specialistische kennisborging in de museale sector, juni 2018 DEF.

  Het project wordt uitgevoerd en/of ondersteund door de volgende partners.

 • Lesmateriaal voor leerling-Lijstenmakers (Art-frame)
  De branchevereniging van lijstenmakers gaat aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.
 • Meestertitel Smeden (NGK)
  Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) is de brancheorganisatie voor professionele, ambachtelijke smederijen in Nederland. Met het oog op een verhoging van de  instroom in de vakopleiding en van de kwaliteit van het vak oriënteert het NGK zich op de invoering van een Meestertitel, zoals die ook in andere landen voorkomt. Het project is mede mogelijk dankzij een subsidie van de stichting.

  Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni vinden de Nationale Smedendagen plaats. Tijdens dit evenement wordt de eerste meester titel Smeden uitgereikt.

 • Erfgoedtalent
  Eind verslag van het project om pas afgestudeerden, de erfgoedtalenten, via een kansplaats aan een structurele werkplek te helpen.