Subsidieregeling Kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap stelt een subsidieregeling open voor branches en beroepsgroepen in het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Hoewel het specialistisch vakmanschap steeds beter op de kaart komt te staan, blijft financiering van activiteiten voor kleinschalig specialistisch vakmanschap lastig.
Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk voor branches en beroepsgroepen met minder dan 2500 werknemers/beroepsbeoefenaren om (aanvullende) financiering voor relatief kleine projecten en activiteiten te vinden. Het gaat om niet-structurele activiteiten, zoals haalbaarheidsonderzoek, arbeidsmarktonderzoek en voorlichting of promotie als onderdeel van een projectmatige aanpak.
Het eigenaarschap van de activiteit door de beroepsgroep of branche is belangrijk. 50 Procent van de kosten komen voor rekening van de beroepsgroep of branche zelf, en mag door eigen inzet gerealiseerd worden. De subsidie is maximaal € 7500,- per aanvraag. Aanvragen kunnen eenmaal per twee jaar worden gedaan. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvragen.

Download hier de subsidieregeling:  

Inhoudelijke verantwoording

De inhoudelijke verantwoording van de projecten gebeurt door een artikel, dat in ieder geval geplaatst wordt op de website van de stichting KUSV.

Arbeidsmarktonderzoek Goud-en Zilversmeden 2021: http://www.kusv.nl/arbeidsmarktonderzoek-goud-en-zilversmeden-2021/

NGK introduceert titel Meestersmid in Nederland

Haalbaarheid meester titel in keramiekbranche

Art-Frame: Lesmateriaal voor de lijstenmaker