Mode maken met grondstoffen van eigen land!

Vlasklas Welsum van start!

Op 12 april 2024 is er voor het eerst vlas gezaaid op de Fashion Farm van modeontwerper Joline Jolink. Zij gaat hiermee het experiment aan om zelf grondstoffen te verbouwen voor textiel op haar boerderij in Welsum, Overijssel. Het vlas wordt gezaaid, geoogst en verwerkt met een groep enthousiaste vrijwilligers, de Vlasklas Welsum.

Joline: ‘Op deze plek breng ik de toekomst dichterbij. Ik ga laten zien dat het mogelijk is mode te maken met grondstoffen van eigen land. Met hulp van de Vlasklas start ik in april met het zaaien van vlas. In de 400m2 grote schuur op het erf maak ik alle stappen inzichtelijk van het proces van zaadje tot kledingstuk en vertel ik de verhalen van lokale makers uit de textielketen.’

Het vlasexperiment is deel van een samenwerking van Joline Jolink met Stichting Fibershed en The Linen Project, en wordt ondersteund door Stichting Klein Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV). Samen onderzoeken zij de mogelijkheden om volledig lokaal mode te maken van vlas, verbouwd op eigen grond in Overijssel.

Via de Vlasklas wordt waardevolle kennis verspreid over het verbouwen en verwerken van vlas, een ambachtelijk proces dat al eeuwen plaatsvindt. In een traject van een jaar wordt elke stap doorlopen. Het zaaien in april, het vieren van de bloei in juni, het oogsten en keren in juli en augustus en het vlas van het veld halen in september. Voor het spinnen en weven wordt gezocht naar lokale kennis en mogelijkheden. Het proces wordt vastgelegd en zo veel mogelijk gedeeld met publiek. Door het zichtbaar maken van de natuurlijke cyclus van regeneratieve grondstoffen, de schoonheid en het intensieve verwerkingsproces ervan, herwaarderen we textiel weer als iets kostbaars. Iets dat ons verbindt met onze lokale grond en makers.

Vragen die Joline Jolink, Fibershed en The Linen Project met het project willen onderzoeken zijn: welke kennis en welk vakmanschap zijn nodig om volledig lokaal een product te maken van eigen grond? Welke verbindingen kunnen gelegd worden in de lokale gemeenschap? Welke universele lessen kunnen we trekken uit dit kleinschalige project over de toekomst van mode en kleding?

In de zomer van 2025 zullen de resultaten gepresenteerd worden tijdens de IJssel biënnale.

KUSV ook actief op Skills-vakwedstrijden (V)MBO

Dit jaar was er een ‘Specialistisch Vakmanschap-plein’ bij de Skills vakwedstrijden in Den Bosch 21 en 22 maart. Een unicum in deze opleidingen-omgeving!
VO-leerlingen konden iets maken en daarmee kennismaken met de opleidingen: Shoe-developer, Pianotechniek, Houtbewerker, Goudsmid en Creatief Vakman. Het was een groot succes! Stichting KUSV is trots hieraan te hebben kunnen bijdragen.
Zie ook: https://worldskillsnetherlands.nl/stf/lob/

Op naar een samenwerking van brace-specialisten, ook specialistisch vakmanschap!

In Nederland zijn de conservatieve scoliose zorgverleners op het gebied van de brace behandeling niet als een specialistische beroepsgroep met elkaar in verbinding.
Bij 1 op de gemiddeld 35 kinderen ontwikkelt zich een scoliose. Deze verkromming van de wervelkolom ontstaat in meer dan 80% van alle gevallen tijdens de pubertijd en bij meer dan 85% ontwikkelt deze scoliose zich bij meisjes.  Bij een aantal kinderen blijft de scoliose beperkt, bij een aantal ontwikkelt zich een verkromming met bochten van meer dan 50-60 graden! De wetenschap tast nog steeds in het duister over de specifieke oorzaak of oorzaken.

Deze zogenoemde idiopathische (‘Grieks voor:ik weet het niet’) scoliose is een chronische aandoening en zal het gehele leven het dagelijks wel en wee van de patiënt beïnvloeden.
Een van de behandelingen die wordt toegepast, zodra de scoliose is ontdekt en een bepaalde mate van verkromming heeft bereikt, is een brace.  Dit is een behoorlijk pittige behandeling, waarbij de patiënt een hard kunststof korset krijgt aangemeten, die behoorlijk strak gedragen moet worden; minimaal 20 uur per dag en gemiddeld 2 jaar.  Voor pubers in de groei is dit echt pittig!
De vakmensen die de brace aanmeten zijn vanuit verschillende bedrijven en organisaties actief en zijn niet onderling met elkaar verbonden via een beroepsgroep of vergelijkbare vakorganisatie.

In 2023 hebben stichting Klein Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) en de Scoliose Vereniging een project ondersteund welke moet gaan zorgen voor een traject waarin de diverse – in Nederland – actieve bracemakers gaan samenwerken en gaan overleggen op welke wijze een vorm van samenwerking tot stand kan komen.  Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest, afspraken gemaakt, derden geïnformeerd en zijn een tweetal bijeenkomsten geweest, waarbij vrijwel alle – in Nederland – actieve bracemakers aanwezig zijn geweest.  Hierin zijn een aantal contouren afgesproken, welke een goed basis kunnen vormen voor een wijze van samenwerking in de nabije toekomst. 

Publicaties Specialistisch vakmanschap op een plek


Alle publicaties van kennis en informatie op het gebied van kleine, specialistische en ambachtelijke beroepen en hun opleidingen op mbo-niveau en relevant voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie op een plek!
Een samenwerking tussen het Expertisepunt Specialistisch vakmanschap van SBB en stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap.
Kijk hier: https://www.s-bb.nl/activiteiten/specialistisch-vakmanschap/publicaties-expertisepunt-specialistisch-vakmanschap/?

Ambachtenplein op Skills 2024!

We zijn verheugd te kunnen melden dat op Skills the Finals (21 en 22 maart 2024) KUSV het mede mogelijk maakt dat er een ambachtenplein vereist. Een plein vol met mogelijkheden om kennis te maken met de opleidingen specialistisch vakmanschap die Nederland rijk is!
Nadere informatie volgt

Kijk ook op: https://worldskillsnetherlands.nl/stf/

Project Lokaal linnen Joline Jolink ondersteunt door KUSV

In het voorjaar van 2024 start modeontwerper Joline Jolink, samen met Stichting Fibershed en The Linen Project, een onderzoekstraject naar de mogelijkheden om volledig lokaal een modeproduct te maken van vlas verbouwd op haar eigen grond in Overijssel. 
Sinds 2020 onderzoekt Joline Jolink hoe haar ontwerpen gemaakt kunnen worden van- en op Nederlandse bodem. Ze maakt gebruik van Nederlands linnen, Nederlandse wol en onderzoekt productiemogelijkheden in Nederland. Sinds de zomer van 2023 is Joline Jolinks ontwerppraktijk gevestigd op een boerderij in Overijssel. Op deze plek wil zij laten zien dat het mogelijk is om met grondstoffen van eigen land mode te maken. Alle stappen in het proces van grond tot kledingstuk moeten zichtbaar worden voor publiek.
Het onderzoekstraject, ondersteund door Stichting KUSV, verkent op kleine schaal de mogelijkheden voor een lokale maakindustrie voor Nederlands linnen. Welke kennis, partijen en welk vakmanschap zijn nodig om volledig lokaal een product te maken van eigen grond? Welke verbindingen kunnen gelegd worden in de lokale gemeenschap? Welke universele lessen kunnen we trekken uit dit kleinschalige project over de toekomst van mode en kleding?
In de zomer van 2025 zullen de resultaten van het project gedeeld worden. 

Ambacht in beeld festival 2023 grootser dan ooit

Dit jaar werden voor het eerst de Ambacht in Beeld Opleidingsdagen geïntroduceerd. Voorafgaand aan het festival konden creatieve scholieren met maakdrang kennismaken met ambachtelijke vakopleidingen. Het was de eerste keer dat zo’n groot aantal vakopleidingen en brancheverenigingen samenkwamen op één locatie. Deze Opleidingsdagen genereerden veel publiciteit, ook Het Jeugdjournaal kwam langs en maakte een mooie reportage.

Meer weten? https://mailchi.mp/ambachtinbeeldfestival.nl/aftermovies?e=552a5e9109

Erfgoedtalent Inge aan het woord

“Sinds april ben ik via het traject Specialistische Kennisborging bezig met een project voor het Luther Museum Amsterdam.  Met dit project lever ik een bijdrage aan het behoud van luthers erfgoed in Nederland. De Evangelisch-Lutherse kerken in Nederland, en het erfgoed dat zich binnen deze gebouwen bevindt, vertellen het verhaal van ruim vier eeuwen Lutherse geloofsbeleving. Nederland telt zo’n zeventig Lutherse kerken, waarvan meer dan de helft is aangemerkt als Rijksmonument. Hierdoor worden deze bijzondere historische gebouwen beschermd en hun voortbestaan gewaarborgd in tijden van secularisatie. Deze bescherming is voor het erfgoed dat zich in deze kerken bevindt helaas niet zo vanzelfsprekend en dit erfgoed wordt op dit moment ernstig bedreigd. Met mijn project ben ik bezig met het in kaart brengen van dit erfgoed en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst, zodat objecten met grote cultuurhistorische waarde op een zorgvuldige manier bewaard kunnen worden.”
“Het Luther Museum is een jong museum in een monumentaal pand in het centrum van Amsterdam. Het team is klein en gezellig en hierdoor ben ik naast mijn eigen project ook regelmatig ‘op de vloer’ te vinden om te helpen met het reilen en zeilen van het museum. Ook ben ik voor mijn project vaak in andere steden waar lutherse kerken staan. Het is een leuke en afwisselende opdracht waarbij ik enorm veel leer over de lutherse geschiedenis en ik daarnaast een bijdrage kan leveren aan het behoud van waardevol erfgoed. Ik heb zelf een achtergrond in kunstgeschiedenis en religiewetenschappen en ik ben blij dat ik deze twee disciplines kan combineren in mijn werk.” Inge Weustink

Stichting KUSV co-subsidieert het project Specialistische Kennisborging 3e tranche, uitvoerder is Vriens Archeo Flex.

Arbeidsmarktverkenning uurwerktechniek onderstreept belang maakvaardigheid en ondernemerschap

Hoe sluit de opleiding tot uurwerktechnicus aan op de vraag van de arbeidsmarkt? Met welke trends heeft de branche te maken? In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB en de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en met cofinanciering van stichting KUSV, deed Rijnland Advies een arbeidsmarktverkenning.
Lees er alles over via deze link: https://ondernemers.fgz.nl/arbeidsmarktverkenning-uurwerktechniek-onderstreept-belang-maakvaardigheid-en-ondernemerschap-2/