Gildestages groen erfgoed van start

Het Gilde van Tuinbazen heeft stageplekken in historische tuinen onder leiding van een ervaren tuinbaas ontwikkeld. Deze stageplekken bieden toekomstige tuinbazen en erfgoedhoveniers de mogelijkheid in de praktijk hun vakkennis te vergroten. De stages sluiten goed aan op de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. Met deze stagemogelijkheden wil het Gilde eraan bijdragen dat ook in de toekomst voldoende vakmanschap beschikbaar blijft om het historisch groen in ons land in stand te houden. Vrijdag 11 november gaf tuinbaas Inge Castelijn tijdens een bijeenkomst in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht het officiële startsein voor de gildestages met het vakkundig snoeien van een kweepeer. Snoeien doet bloeien.

Een belangrijk deel van de buitenruimte van Nederland bestaat uit monumentaal groen erfgoed. De tuinen bij kastelen, buitenplaatsen en kloosters, oude stadsparken en ander historisch groen zijn van grote waarde. Een tuinbaas of erfgoedhovenier bewaakt vaak de kwaliteit van dit groen. Hij of zij bezit de kennis en kunde om deze groene erfenis te bewaren voor de toekomst. Het aantal kundige beheerders van dit historische groen is klein en dreigt in de toekomst af te nemen door pensionering van zittende tuinbazen en een beperkte instroom van jong talent. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende vakkennis beschikbaar blijft, heeft het Gilde van Tuinbazen deze Gildestages ontwikkeld. De stageplekken bevinden zich in tuinen die een erkend leerwerkbedrijf zijn. Zij zijn vooral bedoeld voor hoveniers die de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen volgen of hebben afgerond. De stages zijn een praktische verdieping van de opleiding en bieden een toekomstige erfgoedhovenier of tuinbaas de kans kennis te maken met het wel en wee van werken in historisch groen.

Meer informatie over de Gildestages leest u op de website van het Gilde van Tuinbazen: Gilde stages – Gilde van Tuinbazen Nederland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hennes Claassen, voorzitter van het Gilde via info@gildevantuinbazen.nl

Cultureel ondernemerschap op de schop

Ambacht, vakmanschap en cultuurhistorische kennis, dat zijn de hoofdingrediënten van de branches die tezamen het GA-Platform Restauratie vormen. De deel-uitmakende en niet om werk verlegen zittende glazeniers, restauratieschilders en -voegers, molenmakers, smeden, timmerlieden, steenhouwers, erfgoedhoveniers, leidekkers en rietdekkers, zijn het levende bewijs dat het cultureel erfgoed in Nederland in goede handen is en niets te kort komt.
Het cultureel ondernemerschap staat echter onder druk, want ook monumenten ontkomen niet aan verduurzaming en de gevolgen van grote droogte afgewisseld door forse regenbuien. Monumenten zijn zeer gevoelig voor klimaatschommelingen. En ook hebben monumenten straks te maken met nieuwe wetten, die hoge eisen stellen aan omgeving en kwaliteit. En niet in de laatste plaats stellen eigenaren van monumenten, gedwongen door subsidieverstrekkers, steeds hogere eisen aan onderhoud en restauratie. Zonder extra inspanning, bijscholing, kennis van nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen, zouden de betrokken ondernemingen, die vaak gering van formaat zijn en zich veelal generaties lang in het vak hebben vastgebeten, spoedig op een zijspoor kunnen belanden.
Met een subsidie van KUSV heeft het GA-platform (www.ga-platformrestauratie.nl) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het cultureel ondernemerschap te vergroten. Lees meer hierover op http://www.kusv.nl/projecten-en-activiteiten/

Interesse in het onderzoeksrapport? stuur een mail naar info@kusv.nl

Ambacht in Beeld Festival op 24 en 25 september in de NDSM Loods in Amsterdam

Van pottenbakken tot duurzaam modeontwerpen en van Japans lakwerk tot Turkse ebru: in de grote NDSM Loods delen ambachtslieden uit binnen- en buitenland hun kennis en vaardigheden met het publiek tijdens workshops, masterclasses en demonstraties. Ervaar zelf hoe het voelt om iets moois met je handen te maken.

Workshops, masterclasses en nog veel meer…
We toveren de NDSM Loods om in een grote openbare werkplaats, waar meer dan 90 deelnemende ambachtslieden de hele dag door workshops en masterclasses geven. Daarnaast zijn er demonstraties en exposities, er is een horecaplein met vegan eten en drinken, proeverijen en foodworkshops. Ook presenteren diverse vakopleidingen en musea zich. Er is een bioscoop met een doorlopend documentaireprogramma en een materialenbeurs. Kortom, een grootse, inspirerende happening. 

De kaartverkoop start op 1 september. Benieuwd naar het programma? Klik hier voor een voorproefje.

De ambachten staan in Nederland onder druk: wie wil er nog betonvlechter of molenaar worden? NRC 20 mei 2022

Wie wil er nog een oud ambacht uitoefenen? Een molen bedienen, glas in lood of antieke klokken restaureren, de binnenwateren van Nederland bevissen: weinig mensen doen het nog. Té weinig. Zoals heel Nederland nu met arbeidskrapte kampt, doen de oude ambachten dat al langere tijd. In de jaren zestig werkten veel mensen in de industrie nog met hun handen, inmiddels ligt de nadruk op theorie. Lees het hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/20/sluipenderwijs-verdwijnt-het-ambacht-a4125055

Immaterieel Erfgoeddag 11 juni ’22

De Immaterieel Erfgoeddag (IE-dag) is er voor iedereen die immaterieel erfgoed beoefent. Een dag vol interessante informatie en leuke deelsessies. Maar vooral lekker veel tijd om te netwerken, nieuwe contacten te leggen, informatie uit te wisselen en andere belangrijke sociale vaardigheden weer af te stoffen en uit te oefenen. Wil jij ook geïnspireerd raken? Meld je dan aan.  Voor meer inhoudelijke informatie: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2022/5/4/grote_pdf_programma_ie_dag_11_juni_2022.pdf

Bekijk deze film!

Krachtig vakmanschap in beeld.
Een mooie film waarin het specialistisch vakmanschap gloeit!
Door Wendy van Willigenburg in opdracht van het Meld-en expertisepunt SV (SBB)

Erfgoed talent gezocht!

Project specialistische kennisborging
In 2018 is Vriens Archeo Flex, in samenwerking met RaadSaam, gestart met een onderzoek
naar specialistische kennisborging en plaatsing van een 10-tal specialisten in de sector.
De afgelopen 4 jaar zijn er 20 specialisten geplaatst bij hele diverse musea in veel
verschillende disciplines. Ter illustratie een uurwerkspecialist, junior onderzoeker 20e eeuw
schilderkunst, filmrestaurator, restaurator etnografische objecten, fotorestaurator, chemisch analist, conservator 18e eeuwse schilderkunst en schilderijlijsten etc.
Het project heeft er de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat er weer flink is bijgedragen aan
kennisborging van specialistische kwaliteiten. Dit kan gaan om kennisborging van een
specialist die met pensioen gaat of om het borgen van kennis van weinig voorkomende
specialisten. Het doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten lijkt derhalve goed te werken.
Door allerlei factoren waaronder vergrijzing, ontstaan grote uitdagingen op het gebied van
kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met “jonge”
specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo
kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.
Mooi om te zien is dat het overgrote deel van de kennisspecialisten ook daadwerkelijk
uitstroomt naar een betaalde baan in de sector en daarmee hun kennis voor de sector ook
behouden blijft.
Met ingang van 1 januari 2022 hebben we de mogelijkheid om het project nog 1 jaar voort te zetten. Dit betekent dat we nog meer kennis kunnen borgen die zo belangrijk is voor de
instandhouding binnen onze sector.
Zeker nu, in deze moeilijke tijd waarin musea veel dicht zijn geweest, is het fijn om iets
positiever nieuws te kunnen brengen. Wij begrijpen als geen ander dat u nu ook voor hele
andere uitdagingen staat. Maar wellicht kan de inzet van dit project u toch helpen.
Mogelijkheden:

 • U dient als organisatie een projectplan in met of zonder een kandidaat, zodat wij
  kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor co-financiering;
 • Vriens Archeo Flex heeft ook kandidaten die erg graag binnen hun specialisme meer
  kennis op willen doen. We zetten voor hen acties uit binnen organisaties waar zij
  graag willen werken om de mogelijkheden te bespreken;
  Voorwaarden:
 • Co-financiering tot maximaal 50% van de loonkosten met een gesteld plafond aan
  salaris. Kandidaat wordt altijd gedetacheerd vanuit Vriens Archeo Flex;
 • Co-financiering voor duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar;
  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. Het project specialistische kennisborging wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en uitgevoerd door Vriens Archeo Flex

Inspiratiesessie 22 maart 2022!

Graag nodigen wij u uit voor het inspiratie-event Specialistisch vakmanschap op dinsdag 22 maart 2022 van 15.00 tot 18.00 uur bij de Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Het thema is ‘Hoe kleinschalige specialistische opleidingen toch kunnen worden uitgevoerd’.
Première documentaire kleinschalig specialistisch vakmanschap
Als deelnemer aan het inspiratie-event beleeft u de première van de documentaire over kleinschalig specialistisch vakmanschap. Daarin zoomen we in op de kracht en kwetsbaarheid van deze opleidingen en beroepsgroepen, aangevuld met korte interviews.
Forum
Onder leiding van dagvoorzitter Mark Beumer geven de leden van een forum hun visie op een stelling, waarna een expertteam daarover doorpraat. Wij zijn trots op de deelnemers aan het forum:

 • Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en boegbeeld Meld- en expertisepunt
 • Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
 • Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunsten, ministerie van OCW
 • Hannie Vlug, directievoorzitter SBB

Workshops
In drie workshops bespreken experts hoe we kleinschalige, specialistische opleidingen toch kunnen uitvoeren:

 • Corry Kussendrager, Brancheplatform Natuursteen en docent Natuursteenopleidingen ROC Midden-Nederland
 • Karin Voskamp, directeur en Rozemarijn van Deelen, onderwijsadviseur, Zadkine Vakschool Schoonhoven
 • Jolien Tragter, opleidingsmanager Techniek & Gebouwde Omgeving en Jan Zielman, docent team Bouw, Deltion College

Lezing Claudia Reiner
Claudia Reiner, ondernemer in installatietechniek en voorzitter van SBB, neemt ons mee in haar visie op de kansen en het belang van kleinschalig specialistisch vakmanschap en wat daarvoor nodig is.

Borrel
Na afloop is er gelegenheid om met een hapje en drankje bij te praten.

Aanmelden
We kijken ernaar uit u op 22 maart te begroeten. U kunt zich uiterlijk tot 12 maart aanmelden via onderstaande link. AANMELDEN

Opleiding Smeden nu ook in Smederij Slot Schaesberg

smederij Slot Schaesberg

Slot Schaesberg in Landgraaf en het NGK (Nederlands Gilde van Kunstsmeden) zijn al enige jaren partners om een traditionele smederij te bouwen en het smeden te promoten en levend te houden. Nu is het eindelijk zover! Er is een prachtige smederij gebouwd, in traditionele vakwerkstijl. Er is een volledige inventaris voor 6 personen neergezet en er is enthousiaste en vakkundige smid gevonden om de opleidingen te gaan geven, Ramon Ranschaert. Deze cursus wordt georganiseerd op zondagen, te beginnen op zondag 13 maart. Meer informatie en aanmelden: Cursus smeden slot schaersberg maart 22

Ook mbo-studenten kunnen dit vak leren middels het keuzedeel Smeden. Stichting KUSV subsidieert de ontwikkeling van het lesmateriaal voor dit keuzedeel. We zien uit naar het resultaat: een praktijkgericht, vakinhoudelijk lesboek voor de studenten!

Kleine unieke opleidingen in het regeerakkoord

Er zijn mooie aanknopingspunten met het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De informatie staat in het hoofdstuk ‘Bestaanszekerheid en kansengelijkheid’ onder het kopje ‘Sterker beroepsonderwijs’: “We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. We versterken de kansen door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren”.