Budget voor opleiden en ontwikkelen (STAP)

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen, die zich willen ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Meer informatie: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Haalbaarheidsonderzoek Stages historisch groen

Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen opgepakt en in maart 2021 de branche-opleiding Hovenier Historisch Groen gestart. De opleiding bestaat uit 8 modules die gedurende 3 jaar worden gegeven. De deelnemers ontvangen bij een goed resultaat hun branche certificaat of deelcertificaat. Deze branche-opleiding is echter theoretisch van aard. Dat betekent dat de deelnemers kennis op doen. Het Gilde wil o.a. daarom graag onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om goede stageplaatsen aan te bieden in hun branche. Specifiek als aansluiting op de theoretische branche-opleiding, maar ook vooruitlopend op het eventueel uitvoeren van het keuzedeel door een Mbo-opleiding, waarbij het dus gaat om mbo-studenten. De praktische vaardigheden krijgen nu veel te weinig aandacht.
Voor het project Haalbaarheidsonderzoek stages historisch groen heeft stichting kusv een subsidie toegekend.


Hans Koole geeft het stokje over

Bij de oprichting van de stichting kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap (Kusv) in 2015 was Hans Koole al jarenlang betrokken bij deze sector, o.a. als bestuurder van het SVGB kenniscentrum. Zijn voorzitterschap van de stichting was dan ook een logische keuze. Hij heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet vanuit zijn bestuurlijke kwaliteiten om deze mooie beroepsgroepen in beeld te krijgen en houden en te ondersteunen bij hun opleiding en ontwikkeling. Per 1 juli a.s. gaat hij het stokje als voorzitter van de stichting overdragen.

Marc Asselbergs, al jarenlang bestuurslid van de stichting als vertegenwoordiger vanuit de werkgeversorganisatie, zal ad interim het voorzitterschap overnemen. Rozemarijn van Deelen zal als programmaleider als eerste contactpersoon fungeren en het inhoudelijk netwerk door ontwikkelen van de stichting.

Met deze wisseling van de wacht wordt de continuïteit van de stichting en het fonds gewaarborgd. En kan zij haar doelstelling; ondersteunen en vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap, voortzetten.

Wij danken Hans Koole voor zijn tomeloze inzet voor deze unieke beroepen in NL!

Namens het bestuur,
Margret Hoekenga-Idema, Marc Asselbergs en Irene van Hest

Hans Koole vertrekkend voorzitter stichting Kusv
Marc Asselbergs ad interim-voorzitter stichting Kusv
Rozemarijn van Deelen programmaleider stichting Kusv

‘Word restauratiespecialist!’ Dat is pas een mooi vak

Gelderland heeft een schrijnend tekort aan vakmensen. Circa 17.000 monumenten in de provincie zijn afhankelijk van vakmanschap. Daarom hebben het Gelders Restauratie Centrum (GRC) en de Monumentenwacht Gelderland (MWG) een wervingscampagne gelanceerd. Handige, creatieve geesten worden uitgedaagd een restauratieopleiding of cursus te volgen en te kiezen voor het restauratievak. Een en ander aansluitend bij de ambities van de provincie Gelderland: Leve(n)lang Innovatief Gelders Vakmanschap 2.0.

Klik hier voor meer informatie of ga gelijk naar de opleidingen.

Arbeidsmarktverkenning Pianotechniek

Sabine van Lingen (SBB) overhandigde de eerste exemplaren van het rapport aan Martin Klarić, voorzitter van de brancheverenigingen Vereniging voor Pianotechnici Nederland (VvPN), Joost Hartevelt, vicevoorzitter van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond (NPMB) en Sandra Rietveld, teamleider van de opleiding Pianotechniek aan het Hout- en meubileringscollege (HMC).

In opdracht van het Meld- en expertisepunt heeft Rijnland Advies de arbeidsmarktverkenning uitgevoerd. De verkenning geeft inzicht in het aantal werknemers in de branche, het aantal bedrijven, de omzet, de uitbreidings- en vervangingsvraag en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zoals online verkoop.

Klik hier voor meer informatie en het rapport.

Kleine ondernemer in Corona tijd

Schoenmakerij klem tussen de regels

De secretaris van de Schoenmakers Vereniging heeft in een brandbrief de politiek opgeroepen zich nadrukkelijk te verplaatsen in de kleine ondernemer. Het wordt tijd dat in Nederland elke politicus maar ook nog eens elke ambtenaar een dagje in de schoenen van het liefst een ondernemer zonder personeel zou staan. Om op die manier te ervaren hoe regels in de praktijk uitpakken voor de kleine ondernemer.

Digitalisering opleiding orthopedisch schoentechnicus trekt nieuwe studenten

Dutch HealthTec Academy logo

De Dutch HealthTec Academy digitaliseert de opleiding orthopedisch schoentechnicus, want naast het ambacht spelen digitale technieken een steeds belangrijke rol. Dit lijkt ook een aantrekkingskracht te hebben op studenten; een nieuwe groep staat weer te popelen om in september te starten met de opleiding orthopedisch schoentechnicus.  Een aantal studenten heeft echter nog geen leerwerkplek gevonden. Daarom komt de DHTA wij graag in contact met orthopdisch schoenbedrijven die een leerwerkplek willen aanbieden.

Lees hier het volledige artikel.

Subsidie voor zzp’ers werkzaam in cultuurparticipatie- of -educatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een subsidieregeling voor culturele ZZP’ers werkzaam in cultuurparticipatie of –educatie . Je kunt geld aanvragen voor je persoonlijke, inhoudelijke ontwikkeling als impuls voor je werkpraktijk in tijden van corona en daarna.

Ook zzp’ers die een traditioneel ambacht beoefenen kunnen een aanvraag indienen. Voorbeelden hiervan zijn klompenmaker, touwslager, mandenvlechter en glasblazer. Je kunt geen subsidie aanvragen als je timmerman, metselaar, bakker of slager bent.

De aanvraagperiode loopt van 01 mrt 2021 ⁠t/m 31 mei 2021.

Meer informatie op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

ZZP-er in de verkiezingsprogramma’s 2021

ZiPconomy geeft een overzicht van de verschillende verkiezingsprogramma’s met betrekking tot de thema’s zzp, flex, inhuur, de arbeidsmarkt, zelfstandige ondernemers en sociale zekerheid. Ook geeft ZiPconomy extra uitleg over context en achtergronden, vergelijkingen van verkiezingsprogramma’s en een analyse. Daarbij komen via interviews en columns de woordvoerders van alle partijen uitgebreid aan het woord.