Arbeidsmarkt specialistisch vakmanschap in beeld gebracht

De arbeidsmarkt van de sector Specialistisch vakmanschap is onderzocht. In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap verrichtte ABF Research dit onderzoek. In totaal zijn 28 kleinschalige beroepen onderzocht.
Het onderzoek leidde tot een beknopt overzicht met baan- en persoonskenmerken. De belangrijkste resultaten zijn:

  • De gemiddelde leeftijd in de sector is hoger dan het landelijk gemiddelde van 41 jaar. Zo is de glazenier gemiddeld 51 jaar en de goudsmid gemiddeld 49 jaar.
  • Het aandeel mannen in de geanalyseerde beroepsgroepen varieert sterk. Bij meer dan de helft van deze beroepsgroepen is het aandeel mannen hoger dan het landelijke gemiddelde van 60%.
  • Voor de meeste beroepsgroepen van het onderzoek is de deeltijdfactor hoger dan het landelijk gemiddelde van 0,75.
  • Het aandeel zelfstandigen in de sector Specialistisch vakmanschap ligt tussen 5% en 75%.
  • Het aandeel werkende personen met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs is in de geanalyseerde beroepsgroepen over het algemeen lager dan het landelijke gemiddelde van 34%.
  • Het totaal aantal werkenden binnen het kleinschalig specialistisch vakmanschap wordt geschat op 104.000 tot 150.000 personen.

Klik hier voor het rapport.

Bron: SBB

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *