Sectorkamer Specialistisch vakmanschap

Onderwijs en bedrijfsleven maken voor de sector Specialistisch vakmanschap afspraken over de thema’s kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. Marktsegmenten vormen de onderstructuur van de sectorkamer.

Klik hier voor meer informatie

Volg je passie!

Onder deze naam is het Meld- en Expertisepunt een campagne gestart om het (kleinschalig) specialistisch vakmanschap beter in beeld te brengen. Naast informatie over het beroep krijg je via de beroepenklikker ook informatie waar de beroepsopleiding wordt gegeven.