Subsidieregeling Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap weer opengesteld

Voor de tweede keer in 2018 kunnen beroepsgroepen en branches in het kleinschalig specialistisch vakmanschap een verzoek doen om subsidie. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018.
Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk voor branches en beroepsgroepen met minder dan 2500 werknemers/beroepsbeoefenaren om (aanvullende) financiering voor relatief kleine projecten en activiteiten te vinden. Het gaat om niet-structurele activiteiten, zoals haalbaarheidsonderzoek, arbeidsmarktonderzoek en voorlichting of promotie als onderdeel van een projectmatige aanpak.
Het eigenaarschap van de activiteit door de beroepsgroep of branche is belangrijk. 50 Procent van de kosten komen voor rekening van de beroepsgroep of branche zelf, en mag door eigen inzet gerealiseerd worden. De subsidie is in 2018 maximaal € 7500,- per aanvraag. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvragen.

In de eerste ronde 2018 hebben de NGK (siersmeden), ArtFrame (lijstenmakers) en NVK (keramisten) een subsidie van de Stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap ontvangen.

Klik hier voor de subsidieregeling 2018.

Meer informatie bij de voorzitter van de Stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap, Hans Koole: 0657338686  of via info@kusv.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *