Alleenrecht voor kleine, unieke opleidingen  

Onlangs is de Wet educatie en beroepsonderwijs gewijzigd. Het gaat om een wetswijziging die het mogelijk maakt dat instellingen tijdelijk, voor een termijn van vijf jaar, het alleenrecht kunnen krijgen voor het aanbieden van een kleinschalige, unieke beroepsopleiding. Een instelling kan een verzoek daartoe bij de minister van OCW indienen als de opleiding dreigt te verdwijnen. Als men er middels zelfregulering niet in slaagt om de kleine, unieke opleiding te continueren, kan in het uiterste geval de Minister voortaan een instelling het tijdelijk alleenrecht geven om de opleiding aan te blijven bieden. De minister beslist op basis van een advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO.

Meer informatie op de website van de CMMBO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *