Orthopedie in beeld

In het Haarlems Dagblad van 28 juni 2019 staat een leuk artikel over Rob Verhoogt.

Rob Verhoogt is bedrijfsleider van Veld orthopedische schoentechniek in Alkmaar. Hij ontwerpt en maakt schoenen op maat voor mensen met voet- of loopproblemen. Het is creatief en ambachtelijk werk, vertelt hij. „Zo’n schoen kan voor iemand het verschil zijn tussen wel of niet naar het toilet kunnen lopen.”

Onderzoek Kostbaar en veel waard. Wat hebben we ervoor over?

Het onderzoek brengt in kaart wat de noodzakelijke bouwstenen zijn voor het duurzaam organiseren van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Het is uitgevoerd door Bureau Turf en Ruud Baarda Advies (Rba).

In het onderzoekrapport zijn verschillende casussen onder de loep genomen. Er is geïnventariseerd welke bouwstenen bijdragen aan de continuïteit van het kleinschalig specialistisch vakmanschap. De belangrijkste conclusie is dat continue alertheid en aandacht vereist is om de kleinschalige specialistische opleidingen en beroepen te behouden. Om de continuïteit te waarborgen, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • goede (beleids)maatregelen zijn genomen, maar aandacht voor implementatie en uitvoering is nodig
  • echte stabiele basis ontbreekt nog steeds: positie van kleinschalige opleidingen vraagt groot assertief en corrigerend vermogen
  • ambassadeurs en medestanders zijn op alle niveaus nodig
  • organiseren van structurele aandacht voor specialistisch vakmanschap blijft noodzakelijk
  • ruimte voor ontwikkeling en innovatie van specialistisch vakmanschap is van cruciaal belang
  • werk aan goede positionering van vakmanschap in de beroepskolom
  • netwerken en digitale communities als motor
  • een centrale rol voor het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap

Presentatie op 5 juni

Tijdens de presentatie van het onderzoek op 5 juni aan vertegenwoordigers van roc’s, vakscholen, aoc’s, brancheorganisaties, OCW, MKB Nederland, MBO Raad en FNV  bleek dat iedereen het belang van het behouden van het kleinschalig specialistisch vakmanschap inziet. En met een eventuele krimp van het aantal mbo-studenten, komen er waarschijnlijk meer kleinschalige opleidingen bij. Des te belangrijker een centraal coördinatiepunt met kennis en expertise is. Ook kwam tijdens de bijeenkomst naar voren dat het verkrijgen van goede arbeidsmarktgegevens van deze beroepsgroepen een belangrijk aandachtspunt is. Het centraal coördinatiepunt kan hierin ondersteunen. Door een structurele inbedding van deze activiteiten kunnen kleinschalige opleidingen uit de overlevingsstand komen en kan gebouwd worden aan het duurzaam organiseren van deze opleidingen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Bron: Meld- en Expertisepunt

Eerste meester titels uitgereikt aan Nederlandse smeden

Tijdens de Nationale Smedendagen van de NGK op 30 mei en 1 juni die plaatsvonden in Nieuwkoop zijn de eerste meester titels uitgereikt aan Pascal Tupker en Reinier Hoving.

De felicitaties voor de jonge meesters

Reinier Hoving is een jonge, veelbelovende smid en afgestudeerd psycholoog. Als zijn werk aan zijn kwaliteitseisen voldoet merkt hij het met zijn meesterteken; een klavertje vier. Hiermee verandert gewoon ijzer in Geluksijzer. Zijn passie is gereedschappen smeden en dat is ook duidelijk terug te zien in zijn meesterwerkstuk.

De andere nieuwe meester is Pascal Tupker. Sinds een jaar of twee mede-eigenaar van Smederij Tupker. Hij is een groot liefhebber van traditionele horloges en uurwerken. Sinds de geboorte van zijn dochtertje, twee maanden geleden, ervaart hij dat de tijd vliegt. Die combinatie komt tot uitdrukking in zijn meesterwerkstuk.

Beoordeling van de meesterproeven
De Ballotagecommissie heeft in besloten kring de meesterproeven beoordeeld. De drie balloteurs zijn internationaal alom gerespecteerde smeden: Jef Decraene en Paul Dekker (www.beeldhouwer.be) uit België en Thomas-Maria Schmidt uit Duitsland. Deze laatste is voorzitter van het IFGS (Internationalen Fachverband Gestaltender Schmiede) en heeft de Duitse Meister titel.

Subsidie
De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap heeft de NGK een subsidie verstrekt om de invoering van een meesterttitel in Nederland mogelijk te maken.

Sfeerbeelden van de Nationale Smedendagen. Op de website van Arie Bon Fotografie en video staan nog veel meer foto’s van dit evenement. Hij heeft ook een filmpje gemaakt.