De kracht van praktijkleren in het mbo

SBB heeft het positionpaper ‘De kracht van praktijkleren in het mbo’ aangeboden aan de ministers Ingrid van Engelshoven van OCW en Wouter Koolmees van SZW.
Het positionpaper gaat over het belang van een leven lang ontwikkelen voor werkenden en werkzoekenden. Het is opgesteld door een commissie o.l.v. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-NL.

In het positionpaper (pagina 20) is ook aandacht voor de ondernemer zonder personeel:
Leven lang ontwikkelen bij de zelfstandige zonder personeel (zzp’er) vraagt bijzondere aandacht [5]. Stimuleer en faciliteer de doelgroep zzp’ers in hun permanente (vak)ontwikkeling, ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. Bij zzp’ers is sprake van grote diversiteit in het vakmanschap en het organisatievermogen van deze ondernemers als groep is niet optimaal, omdat tijd en geld ontbreken. Ook dat vraagt om extra ondersteuning zodat ze kunnen bijblijven in hun vak.

KUSV heeft eerder de verkenning Een leven lang ontwikkelen bij zelfstandigen in kleinschalig specialistische beroepen uitgebracht.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb.

Individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen voor subsidie indienen. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Voor het kleinbedrijf bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

De opening van het eerste tijdvak staat gepland op 1 april 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 juni 2020, 17:00 uur.

Meer informatie op de website van SZW