TOZO: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De regeling, waarvan de uitvoering via de gemeente loopt waar de ondernemer is gevestigd, is nog niet vastgesteld. De contouren zijn al wel bekend.

Voor wie en welke eisen?

  • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
  • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
  • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
  • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
  • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe loopt de aanvraag?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven.

Duur van de regeling?

De Tozo geldt vooralsnog voor 3 maanden, tot 1 juni 2020 en wordt uitgevoerd door de gemeente waar de ondernemer woont. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.

Meer informatie?

Coronaloket van de KvK
VNG
FNV Zelfstandigen
Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *