KUSV – bestuurslid Koninklijk onderscheiden

Marc Asselbergs heeft ter gelegenheid van Koningsdag 2020 de koninklijke onderscheiding ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’ ontvangen.

Marc vervult al ruim 12 jaar een bestuursfunctie bij de stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap en haar rechtsvoorganger, de stichting SVGB. Vanuit zijn betrokkenheid bij de vereniging van opticiens (voorzitter NUVO) is Marc bestuurslid van de stichting geworden. Hij kent de problematiek van het kleinschalig specialistisch vakmanschap vanuit eigen ervaring als ondernemer. Zijn blikveld was altijd ruimer dan zijn eigen bedrijf, mede omdat hij in veel en diverse gremia (als vrijwilliger) actief was. Door zijn persoonlijke competenties en interesse in de ander, zijn kennis van zaken en zijn netwerk heeft hij een zeer waardevolle inbreng bij  het vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *