Haalbaarheidsonderzoek Stages historisch groen

Voor het historisch groen (groen erfgoed hovenier) is een mbo-keuzedeel ontwikkeld. Er is echter (nog) geen school gevonden die op dit moment het keuzedeel wil uitvoeren. Het Gilde van Tuinbazen vindt opleiden zo belangrijk dat zij een samenwerking is aangegaan met Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed en vervolgens is samen met  Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen  de handschoen opgepakt en in maart 2021 de branche-opleiding Hovenier Historisch Groen gestart. De opleiding bestaat uit 8 modules die gedurende 3 jaar worden gegeven. De deelnemers ontvangen bij een goed resultaat hun branche certificaat of deelcertificaat. Deze branche-opleiding is echter theoretisch van aard. Dat betekent dat de deelnemers kennis op doen. Het Gilde wil o.a. daarom graag onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om goede stageplaatsen aan te bieden in hun branche. Specifiek als aansluiting op de theoretische branche-opleiding, maar ook vooruitlopend op het eventueel uitvoeren van het keuzedeel door een Mbo-opleiding, waarbij het dus gaat om mbo-studenten. De praktische vaardigheden krijgen nu veel te weinig aandacht.
Voor het project Haalbaarheidsonderzoek stages historisch groen heeft stichting kusv een subsidie toegekend.