Kleine unieke opleidingen in het regeerakkoord

Er zijn mooie aanknopingspunten met het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De informatie staat in het hoofdstuk ‘Bestaanszekerheid en kansengelijkheid’ onder het kopje ‘Sterker beroepsonderwijs’: “We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. We versterken de kansen door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *