Erfgoed talent gezocht!

Project specialistische kennisborging
In 2018 is Vriens Archeo Flex, in samenwerking met RaadSaam, gestart met een onderzoek
naar specialistische kennisborging en plaatsing van een 10-tal specialisten in de sector.
De afgelopen 4 jaar zijn er 20 specialisten geplaatst bij hele diverse musea in veel
verschillende disciplines. Ter illustratie een uurwerkspecialist, junior onderzoeker 20e eeuw
schilderkunst, filmrestaurator, restaurator etnografische objecten, fotorestaurator, chemisch analist, conservator 18e eeuwse schilderkunst en schilderijlijsten etc.
Het project heeft er de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat er weer flink is bijgedragen aan
kennisborging van specialistische kwaliteiten. Dit kan gaan om kennisborging van een
specialist die met pensioen gaat of om het borgen van kennis van weinig voorkomende
specialisten. Het doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten lijkt derhalve goed te werken.
Door allerlei factoren waaronder vergrijzing, ontstaan grote uitdagingen op het gebied van
kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met “jonge”
specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo
kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.
Mooi om te zien is dat het overgrote deel van de kennisspecialisten ook daadwerkelijk
uitstroomt naar een betaalde baan in de sector en daarmee hun kennis voor de sector ook
behouden blijft.
Met ingang van 1 januari 2022 hebben we de mogelijkheid om het project nog 1 jaar voort te zetten. Dit betekent dat we nog meer kennis kunnen borgen die zo belangrijk is voor de
instandhouding binnen onze sector.
Zeker nu, in deze moeilijke tijd waarin musea veel dicht zijn geweest, is het fijn om iets
positiever nieuws te kunnen brengen. Wij begrijpen als geen ander dat u nu ook voor hele
andere uitdagingen staat. Maar wellicht kan de inzet van dit project u toch helpen.
Mogelijkheden:

 • U dient als organisatie een projectplan in met of zonder een kandidaat, zodat wij
  kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor co-financiering;
 • Vriens Archeo Flex heeft ook kandidaten die erg graag binnen hun specialisme meer
  kennis op willen doen. We zetten voor hen acties uit binnen organisaties waar zij
  graag willen werken om de mogelijkheden te bespreken;
  Voorwaarden:
 • Co-financiering tot maximaal 50% van de loonkosten met een gesteld plafond aan
  salaris. Kandidaat wordt altijd gedetacheerd vanuit Vriens Archeo Flex;
 • Co-financiering voor duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar;
  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. Het project specialistische kennisborging wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en uitgevoerd door Vriens Archeo Flex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *