Cultureel ondernemerschap op de schop

Ambacht, vakmanschap en cultuurhistorische kennis, dat zijn de hoofdingrediënten van de branches die tezamen het GA-Platform Restauratie vormen. De deel-uitmakende en niet om werk verlegen zittende glazeniers, restauratieschilders en -voegers, molenmakers, smeden, timmerlieden, steenhouwers, erfgoedhoveniers, leidekkers en rietdekkers, zijn het levende bewijs dat het cultureel erfgoed in Nederland in goede handen is en niets te kort komt.
Het cultureel ondernemerschap staat echter onder druk, want ook monumenten ontkomen niet aan verduurzaming en de gevolgen van grote droogte afgewisseld door forse regenbuien. Monumenten zijn zeer gevoelig voor klimaatschommelingen. En ook hebben monumenten straks te maken met nieuwe wetten, die hoge eisen stellen aan omgeving en kwaliteit. En niet in de laatste plaats stellen eigenaren van monumenten, gedwongen door subsidieverstrekkers, steeds hogere eisen aan onderhoud en restauratie. Zonder extra inspanning, bijscholing, kennis van nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen, zouden de betrokken ondernemingen, die vaak gering van formaat zijn en zich veelal generaties lang in het vak hebben vastgebeten, spoedig op een zijspoor kunnen belanden.
Met een subsidie van KUSV heeft het GA-platform (www.ga-platformrestauratie.nl) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het cultureel ondernemerschap te vergroten. Lees meer hierover op https://www.kusv.nl/projecten-en-activiteiten/

Interesse in het onderzoeksrapport? stuur een mail naar info@kusv.nl