Expertisepunt en scholingsaanbod

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is volg-je-passie-kaart-groot.png

Expertisepunt specialistisch vakmanschap
Het Expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) helpt kleine en unieke beroepen om levensvatbaar te blijven. Het is de plek waar kleinschalige branches zich kunnen melden als hun opleiding dreigt te verdwijnen of er helemaal geen opleiding voor is. Het Expertisepunt ondersteunt in het zoeken naar een duurzame (opleidings-)oplossing en heeft een totale focus op het behoud van unieke opleidingen in het MBO.
Link naar Expertisepunt specialistisch vakmanschap

Opleidings- en scholingsaanbod
Voor 17 beroepsgroepen binnen het specialistisch vakmanschap is het opleidings- en scholingsaanbod in kaart gebracht. Dat is interessant voor zowel studenten als voor ervaren vakmensen die zich een leven lang ontwikkelen.
Door interviews met vakmensen uit de branches, vakdocenten en andere experts en daaropvolgende deskresearch verzamelden we relevante informatie per beroepsgroep. Het resultaat is goedgekeurd door de betrokken brancheorganisaties.
Link naar opleidings-en scholingsaanbod