Ambacht in beeld festival 2023 grootser dan ooit

Dit jaar werden voor het eerst de Ambacht in Beeld Opleidingsdagen geïntroduceerd. Voorafgaand aan het festival konden creatieve scholieren met maakdrang kennismaken met ambachtelijke vakopleidingen. Het was de eerste keer dat zo’n groot aantal vakopleidingen en brancheverenigingen samenkwamen op één locatie. Deze Opleidingsdagen genereerden veel publiciteit, ook Het Jeugdjournaal kwam langs en maakte een mooie reportage.

Meer weten? https://mailchi.mp/ambachtinbeeldfestival.nl/aftermovies?e=552a5e9109

Erfgoedtalent Inge aan het woord

“Sinds april ben ik via het traject Specialistische Kennisborging bezig met een project voor het Luther Museum Amsterdam.  Met dit project lever ik een bijdrage aan het behoud van luthers erfgoed in Nederland. De Evangelisch-Lutherse kerken in Nederland, en het erfgoed dat zich binnen deze gebouwen bevindt, vertellen het verhaal van ruim vier eeuwen Lutherse geloofsbeleving. Nederland telt zo’n zeventig Lutherse kerken, waarvan meer dan de helft is aangemerkt als Rijksmonument. Hierdoor worden deze bijzondere historische gebouwen beschermd en hun voortbestaan gewaarborgd in tijden van secularisatie. Deze bescherming is voor het erfgoed dat zich in deze kerken bevindt helaas niet zo vanzelfsprekend en dit erfgoed wordt op dit moment ernstig bedreigd. Met mijn project ben ik bezig met het in kaart brengen van dit erfgoed en het ontwikkelen van een visie voor de toekomst, zodat objecten met grote cultuurhistorische waarde op een zorgvuldige manier bewaard kunnen worden.”
“Het Luther Museum is een jong museum in een monumentaal pand in het centrum van Amsterdam. Het team is klein en gezellig en hierdoor ben ik naast mijn eigen project ook regelmatig ‘op de vloer’ te vinden om te helpen met het reilen en zeilen van het museum. Ook ben ik voor mijn project vaak in andere steden waar lutherse kerken staan. Het is een leuke en afwisselende opdracht waarbij ik enorm veel leer over de lutherse geschiedenis en ik daarnaast een bijdrage kan leveren aan het behoud van waardevol erfgoed. Ik heb zelf een achtergrond in kunstgeschiedenis en religiewetenschappen en ik ben blij dat ik deze twee disciplines kan combineren in mijn werk.” Inge Weustink

Stichting KUSV co-subsidieert het project Specialistische Kennisborging 3e tranche, uitvoerder is Vriens Archeo Flex.

Arbeidsmarktverkenning uurwerktechniek onderstreept belang maakvaardigheid en ondernemerschap

Hoe sluit de opleiding tot uurwerktechnicus aan op de vraag van de arbeidsmarkt? Met welke trends heeft de branche te maken? In opdracht van het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB en de Federatie Goud en Zilver (FGZ) en met cofinanciering van stichting KUSV, deed Rijnland Advies een arbeidsmarktverkenning.
Lees er alles over via deze link: https://ondernemers.fgz.nl/arbeidsmarktverkenning-uurwerktechniek-onderstreept-belang-maakvaardigheid-en-ondernemerschap-2/

Vakmanschap van het hoogste niveau

Meesteropleiding Coupeur is hét voorbeeld als het gaat om verdiepend vakmanschap, ofwel vakmanschap op een hoger niveau. Streven naar perfectie, aandacht voor detail en kwaliteit… alles om te komen tot dat perfect gemaakte kledingstuk. Al eerder ging de Stichting Meesteropleiding Coupeur een nauwe samenwerking aan met het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden. Dit resulteerde in een nieuwe geaccrediteerde 2 jarige
Ad-opleiding én een nieuw ontwikkeld mhbo-traject tot Tailor Professional. De Stichting Meesteropleiding Coupeur en haar opleidingen houden nu op te bestaan maar het verdiepende vakmanschap blijft behouden. Onder de vlag van het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden worden met het mhbo- en Ad-traject twee nieuwe vakmanschapsopleidingen vormgegeven. Bij deze opleidingen worden de kennis, het netwerk en een aantal goederen van Meesteropleiding Coupeur ingezet. Op 12 april tekenden de drie partijen de officiële
overeenkomst. Zie ook: http://www.meesteropleidingcoupeur.nl

Stichting KUSV heeft bijgedragen aan het werkveldonderzoek dat als basis is gebruikt voor de huidige onderwijsontwikkelingen.
Interesse in dit onderzoek? Onderzoeksrapport Het coupeursvak uitgetekend

Het Expertisepunt SV gaat (gewoon) door!

Met de start van het Meld-en expertisepunt Specialistisch Vakmanschap bij SBB in 2015 is de basis gelegd voor een centraal punt waar aandacht, focus en expertise is rondom deze mooie sector. Met een structurele financiële bijdrage vanuit de overheid is Expertisepunt Specialistisch Vakmanschap duurzaam belegd bij SBB en kunnen we spreken van een mooie doorstart! Als stichting KUSV werken wij nauw met hen samen.
Wat ze doen? Bekijk hier de PRAATPLAAT

Gildestages groen erfgoed van start

Het Gilde van Tuinbazen heeft stageplekken in historische tuinen onder leiding van een ervaren tuinbaas ontwikkeld. Deze stageplekken bieden toekomstige tuinbazen en erfgoedhoveniers de mogelijkheid in de praktijk hun vakkennis te vergroten. De stages sluiten goed aan op de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen. Met deze stagemogelijkheden wil het Gilde eraan bijdragen dat ook in de toekomst voldoende vakmanschap beschikbaar blijft om het historisch groen in ons land in stand te houden. Vrijdag 11 november gaf tuinbaas Inge Castelijn tijdens een bijeenkomst in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht het officiële startsein voor de gildestages met het vakkundig snoeien van een kweepeer. Snoeien doet bloeien.

Een belangrijk deel van de buitenruimte van Nederland bestaat uit monumentaal groen erfgoed. De tuinen bij kastelen, buitenplaatsen en kloosters, oude stadsparken en ander historisch groen zijn van grote waarde. Een tuinbaas of erfgoedhovenier bewaakt vaak de kwaliteit van dit groen. Hij of zij bezit de kennis en kunde om deze groene erfenis te bewaren voor de toekomst. Het aantal kundige beheerders van dit historische groen is klein en dreigt in de toekomst af te nemen door pensionering van zittende tuinbazen en een beperkte instroom van jong talent. Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende vakkennis beschikbaar blijft, heeft het Gilde van Tuinbazen deze Gildestages ontwikkeld. De stageplekken bevinden zich in tuinen die een erkend leerwerkbedrijf zijn. Zij zijn vooral bedoeld voor hoveniers die de NCE-opleiding Hovenier Historisch Groen volgen of hebben afgerond. De stages zijn een praktische verdieping van de opleiding en bieden een toekomstige erfgoedhovenier of tuinbaas de kans kennis te maken met het wel en wee van werken in historisch groen.

Meer informatie over de Gildestages leest u op de website van het Gilde van Tuinbazen: Gilde stages – Gilde van Tuinbazen Nederland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hennes Claassen, voorzitter van het Gilde via info@gildevantuinbazen.nl

Cultureel ondernemerschap op de schop

Ambacht, vakmanschap en cultuurhistorische kennis, dat zijn de hoofdingrediënten van de branches die tezamen het GA-Platform Restauratie vormen. De deel-uitmakende en niet om werk verlegen zittende glazeniers, restauratieschilders en -voegers, molenmakers, smeden, timmerlieden, steenhouwers, erfgoedhoveniers, leidekkers en rietdekkers, zijn het levende bewijs dat het cultureel erfgoed in Nederland in goede handen is en niets te kort komt.
Het cultureel ondernemerschap staat echter onder druk, want ook monumenten ontkomen niet aan verduurzaming en de gevolgen van grote droogte afgewisseld door forse regenbuien. Monumenten zijn zeer gevoelig voor klimaatschommelingen. En ook hebben monumenten straks te maken met nieuwe wetten, die hoge eisen stellen aan omgeving en kwaliteit. En niet in de laatste plaats stellen eigenaren van monumenten, gedwongen door subsidieverstrekkers, steeds hogere eisen aan onderhoud en restauratie. Zonder extra inspanning, bijscholing, kennis van nieuwe wetgeving en kwaliteitseisen, zouden de betrokken ondernemingen, die vaak gering van formaat zijn en zich veelal generaties lang in het vak hebben vastgebeten, spoedig op een zijspoor kunnen belanden.
Met een subsidie van KUSV heeft het GA-platform (www.ga-platformrestauratie.nl) een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het cultureel ondernemerschap te vergroten. Lees meer hierover op https://www.kusv.nl/projecten-en-activiteiten/

Interesse in het onderzoeksrapport? stuur een mail naar info@kusv.nl

Ambacht in Beeld Festival op 24 en 25 september in de NDSM Loods in Amsterdam

Van pottenbakken tot duurzaam modeontwerpen en van Japans lakwerk tot Turkse ebru: in de grote NDSM Loods delen ambachtslieden uit binnen- en buitenland hun kennis en vaardigheden met het publiek tijdens workshops, masterclasses en demonstraties. Ervaar zelf hoe het voelt om iets moois met je handen te maken.

Workshops, masterclasses en nog veel meer…
We toveren de NDSM Loods om in een grote openbare werkplaats, waar meer dan 90 deelnemende ambachtslieden de hele dag door workshops en masterclasses geven. Daarnaast zijn er demonstraties en exposities, er is een horecaplein met vegan eten en drinken, proeverijen en foodworkshops. Ook presenteren diverse vakopleidingen en musea zich. Er is een bioscoop met een doorlopend documentaireprogramma en een materialenbeurs. Kortom, een grootse, inspirerende happening. 

De kaartverkoop start op 1 september. Benieuwd naar het programma? Klik hier voor een voorproefje.