NGK introduceert titel Meestersmid in Nederland

De meesterproeven van de eerste twee Meestersmeden in Nederland

De vereniging Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) heeft dankbaar gebruik gemaakt van een subsidie van de stichting Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap om de titel Meestersmid in Nederland te introduceren. Het NGK is de branchevereniging van  de professionele, ambachtelijke smederijen in Nederland. Met meer dan 50 aangesloten bedrijven is het NGK het aanspreekpunt op het gebied van smeedwerk in Nederland. Het NGK is onderdeel van Koninklijke Metaalunie.

De bij het NGK aangesloten smederijen vertegenwoordigen de grote meerderheid aan professionele smederijen in Nederland. Het is een kleine, maar gepassioneerde groep vakmensen.

Het NGK is opgericht begin jaren ’90 met als doel het professionaliseren van de smederijen. Professionalisering gaat hand in hand met verbetering van de kwaliteit van het smeedwerk in Nederland. Daar zet het NGK zich dan ook al jarenlang voor in. Een aantal jaar na oprichting begon het NGK met het geven van vakgerichte cursussen. Om smeden en hun (potentiële) werknemers te bekwamen in het vak. Het reguliere opleidingsprogramma bestaat nu uit cursussen Basisvaardigheden Smeden, Gevorderd, Gereedschappen en Hang- en Sluitwerk. Daarnaast worden veel cursussen en masterclasses naar behoefte georganiseerd. Zoals vuurlassen (wellen), tekenen voor smeden, patineren, koperdrijven en vergulden.

Langzamerhand ontstond er behoefte aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de smeden. Vandaar dat Gildeproeven zijn geïntroduceerd. Onder toeziend oog van een commissie bestaande uit alom gerespecteerde smeden maken smeden een werkstuk volgens tekening. Als een smid geslaagd is mag deze zich vakbekwaam noemen.
Maar daar hield het niet op met kwaliteitsverbetering. Niet alleen als smid, maar ook als smederij is het tegenwoordig mogelijk een certificaat van bekwaamheid te behalen. Om aan te tonen dat in de smederij niet alleen een vakbekwame smid aan het werk is, maar ook dat de bedrijfsvoering voldoet aan moderne eisen. Zeker voor restauratiewerk is dat een belangrijk gegeven. In samenwerking met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Stichting ERM zijn richtlijnen opgesteld over de restauratie van ijzerwerk aan monumenten. Het goed restaureren van monumentaal ijzer is namelijk een zeer specialistisch vak. Historisch ijzer kan al snel onherstelbaar beschadigd worden door ondeskundigen. Een van de speerpunten van het NGK is dat bij restauraties smederijen met het certificaat worden ingeschakeld en dat er door de overheid wordt gecontroleerd tijdens de uitvoering van het werk of volgens de restauratierichtlijnen gewerkt wordt.
Restauratie is een dermate gespecialiseerd vak dat slechts weinigen er kennis van hebben. Goed opgeleide controleurs kunnen ervoor zorgen dat gerestaureerd ijzer weer decennialang (of zelfs langer) mee kan.

Promotie van het vak is het andere speerpunt is van het NGK. Het NGK maakt zich daarvoor sterk op verschillende manieren.
Het NGK organiseert jaarlijks een meerdaags smeedfestival om bij het grote publiek onder de aandacht te brengen wat modern smeedwerk is en dat ambachtelijk smederijen professionele ondernemingen zijn. Waar mensen werken met passie voor het vak. Dat wil het NGK ook overbrengen aan jongeren om juist de jeugd kennis te laten maken met het vak en ze eventuele te interesseren in een opleiding in de metaal. Al jarenlang spant het NGK zich in om jongeren die al een opleiding in de metaal volgen ook te laten kennismaken met smeden. De laatste paar jaar gebeurt dat door het aanbieden van het Keuzedeel Smeden.

Kwaliteitsverbetering en promotie komen samen in het meest recente project van het NGK; de introductie van de titel Meestersmid in Nederland. Deze titel staat open voor alle smeden die al jarenlang hun sporen verdiend hebben tijdens hun werk/carrière. Het NGK heeft jarenlang onderzoek gedaan en smeden bevraagd welke eisen verbonden zouden moeten zijn aan de titel Meestersmid.  Met hulp van een extern bureau en de Meestergoudsmeden zijn vervolgens de eisen geformuleerd en is een pilot georganiseerd.
Tijdens het smeedfestival in Nieuwkoop hebben twee smeden hun werkstuk met succes laten toetsen door de internationale Ballotagecommissie en deze twee mogen nu de titel Meestersmid voeren.
Het NGK hoopt dat de titel Meestersmid ook bijdraagt aan het perspectief bij jongeren, dat zij gaan inzien wat een mooi ambacht het is en welke toekomstperspectieven daarbij horen.
Deze pilot en de introductie van de titel Meestersmid zouden niet tot stand zijn gekomen zonder financiële ondersteuning van het initiatief Kleinschalig en Uniek Specialistisch Vakmanschap.Meer informatie op www.smeden.nl