De ambachten staan in Nederland onder druk: wie wil er nog betonvlechter of molenaar worden? NRC 20 mei 2022

Wie wil er nog een oud ambacht uitoefenen? Een molen bedienen, glas in lood of antieke klokken restaureren, de binnenwateren van Nederland bevissen: weinig mensen doen het nog. Té weinig. Zoals heel Nederland nu met arbeidskrapte kampt, doen de oude ambachten dat al langere tijd. In de jaren zestig werkten veel mensen in de industrie nog met hun handen, inmiddels ligt de nadruk op theorie. Lees het hele artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/20/sluipenderwijs-verdwijnt-het-ambacht-a4125055

Immaterieel Erfgoeddag 11 juni ’22

De Immaterieel Erfgoeddag (IE-dag) is er voor iedereen die immaterieel erfgoed beoefent. Een dag vol interessante informatie en leuke deelsessies. Maar vooral lekker veel tijd om te netwerken, nieuwe contacten te leggen, informatie uit te wisselen en andere belangrijke sociale vaardigheden weer af te stoffen en uit te oefenen. Wil jij ook geïnspireerd raken? Meld je dan aan.  Voor meer inhoudelijke informatie: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/media/inline/2022/5/4/grote_pdf_programma_ie_dag_11_juni_2022.pdf

Bekijk deze film!

Krachtig vakmanschap in beeld.
Een mooie film waarin het specialistisch vakmanschap gloeit!
Door Wendy van Willigenburg in opdracht van het Meld-en expertisepunt SV (SBB)

Erfgoed talent gezocht!

Project specialistische kennisborging
In 2018 is Vriens Archeo Flex, in samenwerking met RaadSaam, gestart met een onderzoek
naar specialistische kennisborging en plaatsing van een 10-tal specialisten in de sector.
De afgelopen 4 jaar zijn er 20 specialisten geplaatst bij hele diverse musea in veel
verschillende disciplines. Ter illustratie een uurwerkspecialist, junior onderzoeker 20e eeuw
schilderkunst, filmrestaurator, restaurator etnografische objecten, fotorestaurator, chemisch analist, conservator 18e eeuwse schilderkunst en schilderijlijsten etc.
Het project heeft er de afgelopen 4 jaar voor gezorgd dat er weer flink is bijgedragen aan
kennisborging van specialistische kwaliteiten. Dit kan gaan om kennisborging van een
specialist die met pensioen gaat of om het borgen van kennis van weinig voorkomende
specialisten. Het doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten lijkt derhalve goed te werken.
Door allerlei factoren waaronder vergrijzing, ontstaan grote uitdagingen op het gebied van
kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met “jonge”
specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo
kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.
Mooi om te zien is dat het overgrote deel van de kennisspecialisten ook daadwerkelijk
uitstroomt naar een betaalde baan in de sector en daarmee hun kennis voor de sector ook
behouden blijft.
Met ingang van 1 januari 2022 hebben we de mogelijkheid om het project nog 1 jaar voort te zetten. Dit betekent dat we nog meer kennis kunnen borgen die zo belangrijk is voor de
instandhouding binnen onze sector.
Zeker nu, in deze moeilijke tijd waarin musea veel dicht zijn geweest, is het fijn om iets
positiever nieuws te kunnen brengen. Wij begrijpen als geen ander dat u nu ook voor hele
andere uitdagingen staat. Maar wellicht kan de inzet van dit project u toch helpen.
Mogelijkheden:

 • U dient als organisatie een projectplan in met of zonder een kandidaat, zodat wij
  kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor co-financiering;
 • Vriens Archeo Flex heeft ook kandidaten die erg graag binnen hun specialisme meer
  kennis op willen doen. We zetten voor hen acties uit binnen organisaties waar zij
  graag willen werken om de mogelijkheden te bespreken;
  Voorwaarden:
 • Co-financiering tot maximaal 50% van de loonkosten met een gesteld plafond aan
  salaris. Kandidaat wordt altijd gedetacheerd vanuit Vriens Archeo Flex;
 • Co-financiering voor duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar;
  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. Het project specialistische kennisborging wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en uitgevoerd door Vriens Archeo Flex

Inspiratiesessie 22 maart 2022!

Graag nodigen wij u uit voor het inspiratie-event Specialistisch vakmanschap op dinsdag 22 maart 2022 van 15.00 tot 18.00 uur bij de Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7, 2596 AL Den Haag. Het thema is ‘Hoe kleinschalige specialistische opleidingen toch kunnen worden uitgevoerd’.
Première documentaire kleinschalig specialistisch vakmanschap
Als deelnemer aan het inspiratie-event beleeft u de première van de documentaire over kleinschalig specialistisch vakmanschap. Daarin zoomen we in op de kracht en kwetsbaarheid van deze opleidingen en beroepsgroepen, aangevuld met korte interviews.
Forum
Onder leiding van dagvoorzitter Mark Beumer geven de leden van een forum hun visie op een stelling, waarna een expertteam daarover doorpraat. Wij zijn trots op de deelnemers aan het forum:

 • Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en boegbeeld Meld- en expertisepunt
 • Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad
 • Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunsten, ministerie van OCW
 • Hannie Vlug, directievoorzitter SBB

Workshops
In drie workshops bespreken experts hoe we kleinschalige, specialistische opleidingen toch kunnen uitvoeren:

 • Corry Kussendrager, Brancheplatform Natuursteen en docent Natuursteenopleidingen ROC Midden-Nederland
 • Karin Voskamp, directeur en Rozemarijn van Deelen, onderwijsadviseur, Zadkine Vakschool Schoonhoven
 • Jolien Tragter, opleidingsmanager Techniek & Gebouwde Omgeving en Jan Zielman, docent team Bouw, Deltion College

Lezing Claudia Reiner
Claudia Reiner, ondernemer in installatietechniek en voorzitter van SBB, neemt ons mee in haar visie op de kansen en het belang van kleinschalig specialistisch vakmanschap en wat daarvoor nodig is.

Borrel
Na afloop is er gelegenheid om met een hapje en drankje bij te praten.

Aanmelden
We kijken ernaar uit u op 22 maart te begroeten. U kunt zich uiterlijk tot 12 maart aanmelden via onderstaande link. AANMELDEN

Opleiding Smeden nu ook in Smederij Slot Schaesberg

smederij Slot Schaesberg

Slot Schaesberg in Landgraaf en het NGK (Nederlands Gilde van Kunstsmeden) zijn al enige jaren partners om een traditionele smederij te bouwen en het smeden te promoten en levend te houden. Nu is het eindelijk zover! Er is een prachtige smederij gebouwd, in traditionele vakwerkstijl. Er is een volledige inventaris voor 6 personen neergezet en er is enthousiaste en vakkundige smid gevonden om de opleidingen te gaan geven, Ramon Ranschaert. Deze cursus wordt georganiseerd op zondagen, te beginnen op zondag 13 maart. Meer informatie en aanmelden: Cursus smeden slot schaersberg maart 22

Ook mbo-studenten kunnen dit vak leren middels het keuzedeel Smeden. Stichting KUSV subsidieert de ontwikkeling van het lesmateriaal voor dit keuzedeel. We zien uit naar het resultaat: een praktijkgericht, vakinhoudelijk lesboek voor de studenten!

Kleine unieke opleidingen in het regeerakkoord

Er zijn mooie aanknopingspunten met het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De informatie staat in het hoofdstuk ‘Bestaanszekerheid en kansengelijkheid’ onder het kopje ‘Sterker beroepsonderwijs’: “We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. We versterken de kansen door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren”.

Vakmanschap verbeteren? Stichting KUSV kan uw beroepsgroep helpen!

De laatste jaren is er behoorlijk wat aandacht geweest voor opleiden in het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Via SOS Vakmanschap (2012-2015) en het Meld-en expertisepunt Specialistisch vakmanschap van SBB (2015-heden) hebben kleine beroepsgroepen een aanspreekpunt, waar ze terecht kunnen met hun vragen over het opzetten en behoud van hun opleidingen. 
Tegelijkertijd blijken kleine branches en beroepsgroepen nog steeds veel moeite te hebben om (aanvullende) financiering te vinden voor projecten en activiteiten, die voor hun ontwikkeling en positie van cruciaal belang zijn. Bijvoorbeeld waar het gaat om de relatie met het scholenveld of verwachte arbeidsmarktontwikkelingen.
Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) biedt beroepsgroepen uit deze sector een subsidiemogelijkheid (in cofinanciering, max.€7500) voor kleine projecten rondom vakmanschap: laagdrempelig, inhoudelijk en concreet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsmarktonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek naar een meestertitel of promotie van de beroepsgroep.
De resultaten van de gefinancierde projecten worden gepubliceerd op de website van KUSV , zodat ook anderen zich kunnen laten inspireren om het kleinschalig en uniek vakmanschap op een hoger plan te brengen!
Kortom:
-Wil u een project uitvoeren om het vakmanschap op een hoger plan te brengen?

-Heeft u onvoldoende financieringsmogelijkheden?

-Ga voor de mogelijkheden en voor voorbeelden naar www.kusv.nl

-Of neem contact op met Rozemarijn van Deelen (programmaleider) via info@kusv

Samen brengen we klein en uniek vakmanschap op een hoger plan!

Voorbeelden van uitgevoerde projecten met subsidie van Stichting KUSV:

 • Ontwikkelen meestertitel Keramisten
 • Uitvoeren arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden
 • Ontwikkelen lesmateriaal Smeden
 • Uitvoeren werkveldonderzoek Meestercoupeurs
 • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek stages voor Erfgoedhoveniers

Inspiratiebijeenkomst Klein en uniek! Nieuwe datum.

Op dinsdag 22 maart 2022 organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB het jaarlijkse event waar onderwijs, bedrijfsleven, overheid en politiek spreken over ontwikkelingen in beroepen en opleidingen van kleinschalig specialistisch vakmanschap.

Het thema is ‘Kleinschalige specialistische opleidingen in de lucht houden is mogelijk’. De uitdagingen van kleinschalig specialistisch vakmanschap zijn bekend: lage instroom, uitvoerbaarheid, verdwijnen van vakkennis, zichtbaarheid en versnippering. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien dat het mogelijk is om kleine opleidingen in de lucht te houden, zodat instroom in dit specialistische vakmanschap mogelijk blijft.

Vanuit verschillende perspectieven zal een aantal oplossingen de revue passeren, zoals andere manieren van organiseren, samenwerking met het bedrijfsleven, brancheopleidingen naast een mbo-diplomaroute en bekendheid verbeteren.

Het inspiratie-event vindt plaats op dinsdag 22 maart van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag. Noteert u alvast de datum in uw agenda? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en over hoe u zich kunt aanmelden.

Ambachtenlab in Arnhem

Op 26 oktober 2021 is het AmbachtenLab van start gegaan in het Nederlands Openluchtmuseum. Dit Lab is het vervolg op het AmbachtenLab dat in maart 2020 werd afgesloten in de Museumfabriek in Enschede. In dit Lab gaan vier ontwerpers en vier studenten kijken of ze een levensvatbare digitale klomp kunnen ontwerpen. Lees verder…