Subsidieregeling Kleinschalig en uniek specialistisch vakmanschap

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap stelt een subsidieregeling open voor branches en beroepsgroepen in het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Hoewel het specialistisch vakmanschap steeds beter op de kaart komt te staan, blijft financiering van activiteiten voor kleinschalig specialistisch vakmanschap lastig.
Met deze subsidieregeling wordt het mogelijk voor branches en beroepsgroepen met minder dan 2500 werknemers/beroepsbeoefenaren om (aanvullende) financiering voor relatief kleine projecten en activiteiten te vinden. Het gaat om niet-structurele activiteiten, zoals haalbaarheidsonderzoek, arbeidsmarktonderzoek en voorlichting of promotie als onderdeel van een projectmatige aanpak.
Het eigenaarschap van de activiteit door de beroepsgroep of branche is belangrijk. 50 Procent van de kosten komen voor rekening van de beroepsgroep of branche zelf, en mag door eigen inzet gerealiseerd worden. De subsidie is maximaal € 7500,- per aanvraag. Aanvragen kunnen eenmaal per twee jaar worden gedaan. Het bestuur van de stichting beslist over de aanvragen.

Download hier de subsidieregeling: