Wie zijn wij?

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap is voortgekomen uit de erfenis van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven SVGB. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van en het vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van onderzoek en onderwijs, alsmede door het (doen) verstrekken van financiële bijdragen aan organisaties die zich bezig houden met een soortgelijke doelstelling als de stichting.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en een onafhankelijk voorzitter.
Margret Hoekenga-Idema (NVS, Nederlandse Vereniging van Schoenherstellers)
Irene van Hest (FNV-Zelfstandigen)
Marc Asselbergs (NUVO, Nederlandse Unie van Optiebedrijven), interim voorzitter

Rozemarijn van Deelen (Roos onderwijsprojecten) is programmaleider van de stichting