Bestuur

De stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap is voortgekomen uit de erfenis van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven SVGB. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van en het vergroten van de maatschappelijke waardering voor kleinschalig specialistisch vakmanschap en ondernemerschap. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren van onderzoek en onderwijs, alsmede door het (doen) verstrekken van financiële bijdragen aan organisaties die zich bezig houden met een soortgelijke doelstelling als de stichting.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, hieruit wordt ook de voorzitter gekozen. Daarnaast is er een (onafhankelijke) programmaleider die de operationele,  inhoudelijke en communicatieve activiteiten uitvoert.

Marc Asselbergs (voorzitter)
NUVO, Nederlandse Unie van Optiebedrijven ,
Margret Hoekenga-Idema (bestuurslid/secretaris)
NVS, Nederlandse Vereniging van Schoenherstellers
Gery de Boer (bestuurslid)
FNV-Zelfstandigen
Rozemarijn van Deelen (onafhankelijk programmaleider)
Roos onderwijsprojecten