Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start

Van start gaat het project voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft.Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten hebben de krachten gebundeld en starten met een bijdrage van het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek naar specialistische kennisborging in de museumsector. Een onderzoek met daaropvolgend een pilot gericht op het creëren van kansen voor juniorspecialisten. Het doel is de relatie te versterken tussen universiteiten en musea en ervoor te zorgen dat waardevolle kennis over de museumcollecties en vaardigheden voor collectiebeheer- en behoud wordt overgedragen aan de nieuwe generatie. Als eerste stap in het onderzoek wordt een enquête uitgezet om de huidige vraag naar specialistisch talent in kaart te brengen. In samenwerking met musea, universiteiten en kennisinstituten in het land, wordt getracht een breed beeld te schetsen van de specialistische kennis in Nederland en de ambities om die voor de toekomst te behouden. Hieruit volgen verschillende werkateliers en werkervaringsplekken, bij musea en erfgoedinstellingen verspreid over het land. Het programma wil de komende 1-2 jaar minimaal tien ontwikkeltrajecten realiseren van gespecialiseerde talenten.

Het project sluit aan bij de constatering, zoals prominent genoemd in het Regeerakkoord van het huidige kabinet ‘Vertrouwen in de toekomst’, dat de specialistische kennis en kennisontwikkeling in de museale sector onder druk staat.
De Museumvereniging voelt de urgentie ook. De vereniging is een onderzoek gestart ten behoeve van een strategische HR-agenda. Uit de gesprekken met haar leden blijkt dat er zorgen zijn over de vergrijzing en het gebrek aan instroom van jonge mensen. Ook is er een zorg over de aansluiting van de opleidingen op de vraag van de musea. In dit project trekken de partners en de Museumvereniging samen op om handvatten in beeld te krijgen die de museumsector zou kunnen inzetten in hun HR-beleid.

Met het actief stimuleren van meer startplekken voor junior specialisten in de museale sector wordt een eerste impuls gegeven om met dit knelpunt aan de slag te gaan. Het delen van kennis en ervaring over deze pilot en het ontwikkelen van deze resultaten zijn van cruciaal belang.
Over Kansplaatsen Erfgoedtalent:
Kansplaatsen voor erfgoedtalenten bestaat sinds 2015 en is tot nu toe bijzonder succesvol gebleken. Via het project worden pas afgestudeerde talenten in de museum- en erfgoedsector voor de duur van minimaal zes maanden geplaatst bij een museum of erfgoedinstelling. Het project biedt talent de kans op betaalde werkervaring, coaching door mentoren en extra training en heeft sinds de start al ruim 70 talenten een werkervaring geboden. 96% stroomt uit naar een betaalde baan, daarvan bleef heeft 78% in de sector werkzaam. Deelnemende kandidaten gaven aan: ‘Het geeft zelfvertrouwen, alleen al door deelnemen aan het project’ en ‘Dit is echt een traineeship tegen eerlijke voorwaarden’.
Over de partners:

Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten,
Het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien hun bijdrage in het verlengde van het eerder ondersteunde en succesvol verlopen project Erfgoedtalent. Directeur Birgit Donker van het Mondriaan Fonds: “Het Mondriaan Fonds investeert op verschillende manieren en in samenwerking met allerlei partners in erfgoedtalent om het denken te stimuleren over kennisoverdracht en de aansluiting van erfgoed bij nieuwe generaties. Kansplaatsen Erfgoedtalent is daar een goed voorbeeld van omdat het inzet op specialistische kennisborging, één van de grootste uitdagingen in de sector”. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil met het faciliteren van meer startersplekken voor junior specialisten een eerste impuls gegeven om met kennisborging aan de slag te gaan. Het delen van kennis en ervaring over deze pilot en het ontwikkelen van deze pilot zijn van cruciaal belang.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RaadSaam Erfgoedprojecten en Vriens Archeo Flex. agnes@raadsaam-erfgoedprojecten.nl en esther@vriensarcheo.nl

Download Persbericht Aankondiging specialistische kennisborging in de museale sector 20180223

Foto: SRAL

2 antwoorden op “Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *