Een goed ontwerp is niets zonder de juiste uitvoering

Rutger Graas is 20 jaar zelfstandig meubelmaker. Hij is zich langzaam gaan specialiseren in het uitvoeren van design, toegepaste kunst en vrije vormgeving. Vanuit zijn gedrevenheid voor het specialistisch vakmanschap is hij de initiatiefnemer van Maaklab, dat de samenwerking tussen ambachtslieden (en instanties) wil bevorderen, opdat er een krachtig en autonoom ambachtsveld ontstaat.

Maaklab heeft een manifest opgesteld, waarin de pijlers staan beschreven waarop de samenwerking zou moeten worden gestoeld. De pijlers betreffen het ambacht zelf en daarnaast: innovatie, cultureel ondernemerschap, kennisdeling en professionaliteit.

Tijdens een bezoek aan de werkplaats van Rutger Graas, die hij samen met enkele collega’s runt, sprak hij uit dat hij hoopt dat er een organisch proces ontstaat waarin er steeds meer draagvlak en steun komt voor het manifest. Hij ziet daarbij drie mogelijkheden:
1 . Mensen en organisaties (zoals overheden en onderwijsinstellingen) kunnen steun betuigen aan het manifest.
2. Mensen worden ambassadeur van het gedachtengoed van het manifest.
3. Mensen en eerder bedoelde organisaties nemen het manifest als basis, als onderlegger voor het beleid.

Tot slot enkele beelden van Rutger en zijn collega’s in de werkplaats.

Rutger Graas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *