Subsidie toegekend aan Art Frame

      
De branchevereniging van lijstenmakers gaat met behulp van een subsidie van de stichting aan de slag om up te date lesmateriaal voor leerlingen te maken, zodra het keuzedeel Lijstenmaken door de minister van OCW is goedgekeurd.

Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start

Van start gaat het project voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft. “Project specialistische kennisborging voor de museale sector van start” verder lezen

Eerste subsidie toegekend aan NGK

Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) heeft als eerste brancheorganisatie een subsidie ontvangen op basis van de subsidieregeling van de stichting. Met behulp van de subsidie wil de NGK een systematiek ontwikkelen waarmee  goede smeden die gepassioneerd met hun vak bezig zijn en alle aspecten van het vak op hoog niveau uitoefenen de  titel Meestersmid kunnen krijgen.

“Eerste subsidie toegekend aan NGK” verder lezen