Kleine unieke opleidingen in het regeerakkoord

Er zijn mooie aanknopingspunten met het coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De informatie staat in het hoofdstuk ‘Bestaanszekerheid en kansengelijkheid’ onder het kopje ‘Sterker beroepsonderwijs’: “We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. We versterken de kansen door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren”.

Vakmanschap verbeteren? Stichting KUSV kan uw beroepsgroep helpen!

De laatste jaren is er behoorlijk wat aandacht geweest voor opleiden in het kleinschalig specialistisch vakmanschap. Via SOS Vakmanschap (2012-2015) en het Meld-en expertisepunt Specialistisch vakmanschap van SBB (2015-heden) hebben kleine beroepsgroepen een aanspreekpunt, waar ze terecht kunnen met hun vragen over het opzetten en behoud van hun opleidingen. 
Tegelijkertijd blijken kleine branches en beroepsgroepen nog steeds veel moeite te hebben om (aanvullende) financiering te vinden voor projecten en activiteiten, die voor hun ontwikkeling en positie van cruciaal belang zijn. Bijvoorbeeld waar het gaat om de relatie met het scholenveld of verwachte arbeidsmarktontwikkelingen.
Stichting Klein en Uniek Specialistisch Vakmanschap (KUSV) biedt beroepsgroepen uit deze sector een subsidiemogelijkheid (in cofinanciering, max.€7500) voor kleine projecten rondom vakmanschap: laagdrempelig, inhoudelijk en concreet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsmarktonderzoek, een haalbaarheidsonderzoek naar een meestertitel of promotie van de beroepsgroep.
De resultaten van de gefinancierde projecten worden gepubliceerd op de website van KUSV , zodat ook anderen zich kunnen laten inspireren om het kleinschalig en uniek vakmanschap op een hoger plan te brengen!
Kortom:
-Wil u een project uitvoeren om het vakmanschap op een hoger plan te brengen?

-Heeft u onvoldoende financieringsmogelijkheden?

-Ga voor de mogelijkheden en voor voorbeelden naar www.kusv.nl

-Of neem contact op met Rozemarijn van Deelen (programmaleider) via info@kusv

Samen brengen we klein en uniek vakmanschap op een hoger plan!

Voorbeelden van uitgevoerde projecten met subsidie van Stichting KUSV:

  • Ontwikkelen meestertitel Keramisten
  • Uitvoeren arbeidsmarktonderzoek Goud- en Zilversmeden
  • Ontwikkelen lesmateriaal Smeden
  • Uitvoeren werkveldonderzoek Meestercoupeurs
  • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek stages voor Erfgoedhoveniers

Inspiratiebijeenkomst Klein en uniek! Nieuwe datum.

Op dinsdag 22 maart 2022 organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB het jaarlijkse event waar onderwijs, bedrijfsleven, overheid en politiek spreken over ontwikkelingen in beroepen en opleidingen van kleinschalig specialistisch vakmanschap.

Het thema is ‘Kleinschalige specialistische opleidingen in de lucht houden is mogelijk’. De uitdagingen van kleinschalig specialistisch vakmanschap zijn bekend: lage instroom, uitvoerbaarheid, verdwijnen van vakkennis, zichtbaarheid en versnippering. Aan de hand van inspirerende voorbeelden laten we zien dat het mogelijk is om kleine opleidingen in de lucht te houden, zodat instroom in dit specialistische vakmanschap mogelijk blijft.

Vanuit verschillende perspectieven zal een aantal oplossingen de revue passeren, zoals andere manieren van organiseren, samenwerking met het bedrijfsleven, brancheopleidingen naast een mbo-diplomaroute en bekendheid verbeteren.

Het inspiratie-event vindt plaats op dinsdag 22 maart van 15.00 tot 18.00 uur in Den Haag. Noteert u alvast de datum in uw agenda? Binnenkort ontvangt u meer informatie over het programma en over hoe u zich kunt aanmelden.